Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

🕑 Sep 27, 2023 

Opazili ste izboklino v predelu dimelj, šli ste zdravniku in sedaj čakate na operacijo kile.  Kako je potem z bolniško? Definitivno boste potrebovali nekaj počitka in rehabilitacije. Kako uveljavljati svoje pravice za začasno odsotnost od dela in nadomestilo plače? Katere vloge potrebujete? Do kdaj vam more osebni zdravnik izdati elektronski bolniški list? Kdo je odgovoren za pravočasno izdajo elektronskega bolniškega lista? Kdo vse je upravičen do nadomestila plač? Ali je nezaposlena oseba lahko upravičena do nadomestila? Vse in še več v tem članku.

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Kaj je trebušna kila oziroma hernija in zakaj nastane?

Trebušna kila nastane, kadar del črevesja abnormalno prodre skozi oslabljeno trebušno steno. Imenujemo jo tudi hernija. Kilo, hernijo oziroma pruh je enostavno identificirati.

 

Opazili boste:

 • navadno izboklino v predelu dimelj
 • občutek bolečine, nelagodja
 • dodatne komplikacije, v obliki obstrukcije črevesja.

 

Med ostale simptome štejemo: občutek pritiska ob naporu, povečana bolečina ob dodatni obremenitvi, prepogibanju in naprezanju, povečana bolečina ob kašljanju in kihanju in občasno širjenje bolečine iz medenice navzdol po nogi. Simptomi pa niso jasno izraženi pri vseh pacientih ali pa se le-ti pojavljajo občasno.

 

Katere vrste kile, hernije ali pruha poznamo?

Trebušna kila se lahko pojav pri popku (umbilikalna hernija), zgornjem predelu trebušne stene (hiatalna hernija), in na mestu operativnega posega na trebuhu (incizionalna hernija).

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Omejitve po operaciji kile, hernije ali pruha

Omejitve po operaciji kile določi zdravnik, z namenom uspešnejše postoperativne rehabilitaciej. Kar se tiče fizičnega dela, klanec ni primeren teren, vsaj mesec dni po operaciji. Obremenite pa se lahko samo do meje bolečine. Pacienti morajo pri okrevanju po operaciji kile, biti pazljivi pri tuširanju, saj je potrebno paziti, da rana ostane suha. Vožnja je prav tako odsvetovana prvih nekaj dni po operaciji. Kar se tiče pa telovadbe je potrebno biti pazljiv pri obremenitvi in načinu izvedbe vaje).

 

 

Rehabilitacija po operaciji kile, hernije ali pruha

 

Uspešno okrevanje po operaciji kile so izvaja s skupnim sodelovanjem strokovnjakov fizioterapije in kineziologije. Okrevanje in rehabilitacija lahko traja vse od 6 do 8 tednov po operaciji. Pravilno okrevanje je precej pomembno, saj se lahko kila, hernija oziroma pruh tudi po operaciji ponovi. Posledično je zelo pomembno, da si uredite bolniško oziroma začasno odsotnost od dela in s tem povezano nadomestilo plače.

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Kdo je upravičen do začasne zadržanosti z dela?

 

Upravičenci imajo dve pravici, in sicer pravico do začasne zadržanosti od dela in s tem povezane pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

 

Pravico do začasne zadržanosti imajo:

 • zavarovanci, ki so v delovnem razmerju
 • osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnosti
 • lastniki zasebnih podjetij
 • vrhunski športniki
 • vrhunski šahisti
 • kmetje, če so za to pravico zavarovani
 • brezposelne osebe (samo pod določenimi pogoji, in sicer, če jim je bila pravica do denarnega nadomestil priznana še pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je začel veljati z dnem 31.5.2012.

 

Kaj potrebujete, da uveljavljate pravico do začasne zadržanosti?

 

 • Sami si morate priskrbeti elektronski bolniški list od svojega osebnega zdravnika.
 • Pazite, da svojega osebnega zdravnika opozorite do kdaj morajo izdati elektronski bolniški list
 • Rok: najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potreben bolniški list

 

Kaj če zavarovanec ne kontaktira svojega osebnega zdravnika zaradi izdaje bolniškega lista pravočasno?

Če zavarovanec ne kontaktira svojega osebnega zdravnika zaradi izdaje bolniškega lista pravočasno, ga osebni zdravnik sam os sebe ne bo izdal in zato delodajalcu ne bo dosegljiv informacijski sistema SPOT. Posledično obračun nadomestila plače s strani delodajalca ne bo več možen.

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Izjema: Samo v primerih, ko osebni zdravnik strokovno presodi, da je izdaja bolniškega lista vnaprej utemeljena lahko tudi vnaprej izda elektronski bolniški list. Torej še preden se je začasna zadržanost od dela zaključila.

 

Elektronski bolniški list

Osebni zdravnik bolniški list ne izda avtomatično, ampak je za to potreben izrecen dogovor med zdravnikom in zavarovancem ter na način, ki ga opredeli zdravnik. To pomeni, da lahko izdaja poteka ob kontrolnem pregledu pacienta, preko telefona ali emaila. Torej ni specificiranega načina (pisni ali ustni obliki) kako morate priti do elektronskega bolniškega lista.

 

Dodatna navodila glede pridobitve elektronskega bolniškega lista

Zavarovancem svetujemo, da ob zaključku bolniškega staleža oziroma nekaj dni pred koncem meseca (če bolniški stalež traja še v prihodnjem mesecu), kontaktirajo svojega osebnega zdravnika in ga zaprosijo za izdajo elektronskega bolniškega lista.

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanje začasne zadržanosti od dela ter način valorizacije.

 

Postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela

 

 

1. Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. Delodajalcu ZZZS nato povrne izplačana nadomestila po vložitvi zahtevka za refundacijo, praviloma v elektronski obliki.

 

2. Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev

Samostojni zavezanci uveljavijo pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja tako, da izpolnijo posebno pisno vlogo in jo posredujejo na ZZZS.

 

3.  Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu

ZZZS izplača zapadlo neizplačano nadomestilo plače neposredno delavcu v skladu z desetim odstavkom 137. člena in četrtim odstavkom 230. člena Zakona o delovnih razmerjih. Izplača se za čas odsotnosti z dela s pravico do nadomestila plače v breme zdravstvenega zavarovanja po 12. 7. 2013.

 

4. Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja

Možno je neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja. Na podlagi vložene vloge ZZZS neposredno izplačuje nadomestilo plače delavcu, ki mu je med trajanjem začasne zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje.

 

Pravna podlaga:

 • Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
 • Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestne plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca
 • Navodilo o uresničevanju pravice zavarovancev do začasne zadržanosti od dela in do nadomestila plače
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
 • Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

 

Bolniška po operaciji kile, hernije, pruha - bolniški list, vloge in ostale informacije

 

Vloge in priloge za uveljavljanje bolniške za kilo, hernijo ali pruh

 • Ustrezno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela
 • V primeru darovanja krvi: predpisani obrazec, ki potrjuje, da je zavarovanec daroval kri.

 

Zanimivosti hernije, kile oziroma pruha

 • moški je 10x bolj dovzeten za nastanek kile, hernije oziroma pruha kakor ženske.
 • Zaradi nepravilnega razvoja ingvinalnega kanala je ingvinalna hernija prirojena pri kar 5% otrocih.
 • nosečnice so bolj podvržene k nastanku ingvinalne hernije kakor ženske, ki niso noseče.

 

Kako se sme odzvati delodajalec na vašo začasno odsotnost od dela?

Ste imeli slab odziv svojega delodajalca na novico vaše začasne odsotnosti od dela? Slab odziv delodajalca je v tem primeru definitivno neprimeren. Objavite svoje anonimno mnenje na Preveri.podjetje.si in s tem pomagaj iskalcem službe pri bolj informirani odločitvi glede njihove naslednje zaposlitve.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri