Bolniška za spremstvo staršev – Vse kar morate vedeti

🕑 Mar 25, 2024


 

Ali ste vedeli, da je mogoče urediti bolniški stalež ne le za nego otrok, ampak tudi bolniško za spremstvo staršev ? Za nego ožjega družinskega člana vam lahko pripada tudi denarno nadomestilo, poleg tega pa zakonodaja zaposlenim omogoča tudi možnost koriščenja neplačanega oskrbovalskega dopusta.

 

Ne glede na vaš status – bodisi ste delodajalec ali zaposleni – je pomembno biti seznanjen z vsemi pravicami in obveznostmi, ki so povezane s takšnimi situacijami. Ta vprašanja so še posebej pomembna v primerih, ko se znajdete v situaciji, da morate skrbeti za bližnjega družinskega člana. Razumevanje in poznavanje vaših pravic vam lahko pomaga pri lažjem načrtovanju in upravljanju takšnih izzivov.

 

Kaj pomeni bolniška za spremstvo in nego družinskega člana? Kdo je do nje upravičen?

 

V Sloveniji je ureditev bolniške odsotnosti zaradi spremstva in nege družinskega člana podrobno opredeljena z 30. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ). Ta zakonska določba omogoča, da zdravstveno zavarovane osebe, v primeru bolezni družinskega člana, ne trpijo finančne izgube zaradi potrebe po negi in spremstvu.

 

Pravica do bolniške odsotnosti obsega različne kategorije družinskih članov in zagotavlja fleksibilnost glede na specifične potrebe negovanca. Na primer, za nego ožjega družinskega člana, kamor spadajo otroci do 18. leta starosti ter zakonski ali zunajzakonski partnerji, zakonodaja predvideva možnost do 7 dni plačane odsotnosti. To omogoča staršem in partnerjem, da v kritičnih trenutkih nudijo potrebno podporo svojim najbližjim, ne da bi bili pri tem finančno obremenjeni.

 

Bolniška za spremstvo staršev – Vse kar morate vedeti

 

Še posebej pomembna je pravica do podaljšane bolniške odsotnosti v primeru nege otrok, ki so mlajši od sedem let ali pa so zmerno, težje ali težko prizadeti. V teh primerih zakonodaja priznava potrebo po daljšem obdobju negovanja in tako dovoljuje do 15 dni plačane odsotnosti. To odraža razumevanje družbene in moralne odgovornosti države do podpore družinam v zahtevnejših obdobjih negovanja otrok, ki potrebujejo posebno skrb in pozornost.

 

Zakonodajni okvir v Sloveniji tako zagotavlja temelj za podporo družinam v obdobjih, ko je nega družinskih članov nujno potrebna. S tem se krepi socialna varnost in zagotavlja, da lahko družine v težkih trenutkih ostanejo osredotočene na okrevanje in dobrobit svojih najbližjih, ne da bi jih skrbelo za izgubo dohodka zaradi začasne odsotnosti z dela.

 

Kaj pa bolniška za spremstvo staršev?

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju jasno razlikuje med ožjimi in širšimi družinskimi člani, pri čemer se med ožje družinske člane štejejo otroci in zakonski partnerji oz. zunajzakonski partnerji.

 

Na žalost pa se starši uvrščajo v kategorijo širših družinskih člani, zaradi česar neposredna pravica do bolniške za spremstvo staršev ne obstaja. V primeru bolezni ali poškodbe svojih staršev lahko zaposleni izkoristijo alternativne možnosti za zagotavljanje potrebne skrbi in podpore.

 

Bolniška za spremstvo staršev – Vse kar morate vedeti

 

Ena od možnosti je uporaba rednega letnega dopusta, ki je sicer namenjen osebnemu počitku in regeneraciji, a v izjemnih situacijah omogoča tudi nego širših družinskih članov. Ta možnost zaposlenim omogoča, da ostanejo ob strani svojim staršem, ko ti potrebujejo nego, čeprav je prvotni namen dopusta drugačen.

 

Druga možnost je izredni neplačani dopust, ki omogoča zaposlenim, da si vzamejo čas za oskrbo svojih staršev brez prejema nadomestila plače. Ta izbira lahko predstavlja finančni izziv, vendar omogoča, da zaposleni posvetijo potrebno pozornost in čas negi svojih staršev.

 

V primerih, ko je potrebna obsežnejša oskrba zaradi resnih zdravstvenih stanj, slovenska zakonodaja omogoča tudi možnost koriščenja oskrbovalnega dopusta. Ta vrsta dopusta je namenjena zagotavljanju dolgotrajnejše in intenzivnejše nege družinskim članom. Kljub temu, da oskrbovalni dopust predstavlja pomembno možnost za podporo v težkih časih, so njegova dostopnost in pogoji za uveljavljanje včasih nejasni, kar lahko povzroči dodatne izzive pri iskanju najboljše rešitve za nego.

 

Kaj je oskrbovalni dopust in kdo ga lahko uveljavlja?

 

V novembru 2023 je bila v slovensko zakonodajo, natančneje v Zakon o delovnih razmerjih (člen 167a), vključena evropska direktiva, ki zaposlenim omogoča pravico do oskrbovalskega dopusta oz. bolniške za spremstvo staršev. Ta dopust je namenjen zagotavljanju nege za:

 

  • zakonskega ali zunajzakonskega partnerja ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti,
  • otroka, vključno s posvojencem in otrokom partnerja,
  • starše, vključno s posvojitelji in partnerji staršev.

 

Zaposleni imajo pravico do 5 delovnih dni oskrbovalskega dopusta na leto, kar predstavlja neplačano odsotnost z dela, namenjeno skrbi za družinske člane v primeru potrebe po obsežnejši negi iz zdravstvenih razlogov.

 

Obvestilo delodajalcu o nameri koriščenja oskrbovalskega dopusta je ključnega pomena. Zaposleni naj delodajalca o razlogu za odsotnost obvesti pred začetkom dopusta, ali, če to ni mogoče, najkasneje v treh delovnih dneh od začetka odsotnosti. Za uveljavljanje pravice do oskrbovalskega dopusta je potrebno podati pisno izjavo z razlogi za odsotnost in priložiti ustrezna dokazila.

 

Bolniška za spremstvo staršev – Vse kar morate vedeti

 

Ker se zakonodajna praksa glede oskrbovalskega dopusta še razvija, je priporočljivo, da se zaposleni pred koriščenjem dopusta posvetujejo z delodajalcem, da se izognejo morebitnim nesporazumom. Ta dialog in sodelovanje sta ključna za uspešno izvajanje te pravice, ki predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju podpore zaposlenim, ki se soočajo z dodatnimi skrbstvenimi obveznostmi.

Podelite svojo izkušnjo na Preveri podjetje

 

V luči obravnave nedovoljenih diskriminacij na delovnem mestu, posebej v primerih pogostih zahtev za bolniško odsotnost zaradi nege družinskih članov, platforma "Preveri podjetje" služi kot dragocen vir informacij in podpore. Spletno mesto omogoča zaposlenim, da anonimno delijo svoje izkušnje z delodajalci, kar lahko vključuje tudi primere diskriminacije ali nepravične obravnave.

 

Deljenje izkušenj na "Preveri podjetje" ne samo da pomaga zaposlenim, ki so se znašli v težki situaciji, ampak tudi potencialnim iskalcem zaposlitve, ki iščejo informacije o delovnih praksah različnih podjetij. To lahko služi kot preventivni mehanizem, ki spodbuja podjetja k bolj etičnemu in zakonitemu ravnanju z zaposlenimi, ter hkrati izpostavlja podjetja, ki dosledno upoštevajo pravice svojih delavcev.

 

Z aktivnim ozaveščanjem in izmenjavo izkušenj na platformah, kot je "Preveri podjetje", se ustvarja močnejša skupnost zaposlenih, ki so pripravljeni podpirati drug drugega in skupaj nasprotovati nepravičnim delovnim praksam. Poleg tega tovrstna transparentnost prispeva k večji odgovornosti podjetij in spodbuja ustvarjanje bolj vključujočega in spoštljivega delovnega okolja.

 

Zaključek

 

V Sloveniji zakonodaja zagotavlja obsežno podporo za zaposlene, ki se soočajo s potrebo po negi in spremstvu družinskih članov, vključno s starši. Kljub temu, da neposredna pravica do bolniške za spremstvo staršev morda ne obstaja v tradicionalni obliki, nove določbe in možnosti, kot je oskrbovalni dopust, ponujajo pomembne priložnosti za podporo v težkih časih. Za uspešno uveljavljanje teh pravic je ključnega pomena poznavanje zakonodajnega okvira in odprta komunikacija z delodajalcem.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri