CSD Ptuj zaposleni – Kakšna je njihova vloga?

🕑 Mar 25, 2024


 

Center za socialno delo (CSD) Ptuj predstavlja ključno stičišče za pomoč in podporo v lokalni skupnosti, z izjemno predanostjo in strokovnostjo svojih zaposlenih. Kot javni socialnovarstveni zavod, CSD Ptuj ponuja obsežen nabor storitev, ki so ključne za posameznike in družine, ki se znajdejo v različnih življenjskih izzivih. Ekipa 38 rednih delavcev, ki vključuje strokovnjake z različnih področij, je neprestano zavezana izboljševanju življenjskih pogojev svojih uporabnikov.

 

CSD Ptuj

 

Center za socialno delo (CSD) Ptuj deluje kot javni socialnovarstveni zavod, ki ponuja raznovrstne storitve in pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. Zaposluje 38 rednih delavcev z različnimi strokovnimi znanji, med katerimi so strokovni delavci za varstvo družine, odraslih in invalidov, strokovnjaki za rejništvo, posvojitve in skrbništvo, psihologi, pedagogi, delavci za pomoč pri preprečevanju materialnih stisk in za urejanje otroških dodatkov ter družinskih prejemkov.

 

Storitve in programi na CSD Ptuj

 

Center za socialno delo Ptuj ponuja široko paleto storitev, ki so ključne za podporo posameznikom in družinam v različnih življenjskih situacijah. Storitve vključujejo osebno pomoč, pomoč družini na domu, socialno preventivo, varstvo odraslih in starejših, kot tudi različne denarne prejemke in subvencije. Ti programi in storitve so zasnovani tako, da naslavljajo specifične potrebe skupnosti, od materialnih stisk do podpore v kriznih situacijah​​.

 

Program "Pomoč družini na domu" je ena izmed ključnih iniciativ CSD Ptuj, ki se osredotoča na podporo starejšim, invalidnim osebam in drugim, ki potrebujejo pomoč v vsakdanjem življenju. S tem programom 28 oskrbovalk zagotavlja neposredno pomoč na domu, kar vključuje pomoč pri osebni negi, gospodinjskih opravilih in drugih vsakodnevnih aktivnostih, s ciljem izboljšati kvaliteto življenja uporabnikov in jim omogočiti, da ostanejo v svojem domačem okolju​.

 

CSD Ptuj zaposleni – Kakšna je njihova vloga?

 

Program "Integrirana pomoč družinam" predstavlja pomembno iniciativo, ki je usmerjena v podporo družinam v stiski. V sklopu tega programa, ki ga izvaja skupina devetih javnih delavcev, se ponuja celostna podpora 13 družinam. Ta podpora vključuje socialno svetovanje, psihološko pomoč in praktično pomoč, s ciljem krepiti družinske vezi in izboljšati socialno-ekonomski položaj družin.

 

CSD Ptuj prav tako upravlja program "Varna hiša", ki je namenjen zagotavljanju zatočišča in podpore žrtvam nasilja. Program omogoča varno okolje za posameznike in družine, ki se soočajo z nasiljem v domačem okolju. Varno hišo podpira ekipa strokovnjakov, ki zagotavlja psihološko podporo, svetovanje in pomoč pri vključevanju v novo življenjsko obdobje. Program predstavlja ključni korak k zagotavljanju varnosti in podpore osebam v stiski​.

 

CSD Ptuj zaposleni

 

Na Centru za socialno delo Ptuj delujejo strokovnjaki z različnih področij, ki se ukvarjajo s širokim spektrom socialnih storitev in zagotavljajo podporo posameznikom ter družinam v stiski.

 

Med zaposlenimi na CSD Ptuj najdemo širok razpon strokovnjakov, od socialnih delavcev, ki koordinirajo obravnavo v skupnosti, do psihologov, ki izvajajo psihološko svetovanje, in pravnikov, ki nudijo pravno pomoč. Vsak od njih prispeva svoje edinstvene veščine in znanje k skupnemu cilju - zagotavljanju kakovostne podpore in pomoči ljudem v stiski.

 

CSD Ptuj zaposleni – Kakšna je njihova vloga?

 

Skupaj tvorijo celovit sistem podpore, ki se prilagaja potrebam posameznikov in družin, s katerimi delajo. Raznovrstnost strokovnjakov na CSD Ptuj omogoča, da center lahko ponudi širok spekter storitev - od pravne pomoči in psihološkega svetovanja do praktične pomoči in socialnega dela na terenu. Delo na centru zahteva visoko stopnjo strokovnosti, predanost in zavezanost etičnim načelom socialnega dela.

 

V dinamičnem in včasih zahtevnem okolju socialnega varstva je za zaposlene na CSD Ptuj ključnega pomena, da se nenehno razvijajo in izpopolnjujejo svoje kompetence. To ne zajema le udeležbe na strokovnih izobraževanjih in seminarjih, ampak tudi spremljanje najnovejših raziskav in praks na področju socialnega dela. S tem se zagotavlja, da so intervencije, ki jih center izvaja, učinkovite in prilagojene sodobnim pristopom ter potrebam uporabnikov.

 

Ključne kompetence zaposlenih na CSD Ptuj

 

  1. Strokovno znanje

 

Zaposleni na CSD Ptuj morajo imeti poglobljeno strokovno znanje na svojem področju. To vključuje poznavanje zakonodaje, teoretičnih osnov socialnega dela, psihologije, prava in drugih relevantnih disciplin. Pravniki se na primer ukvarjajo s pravnimi vidiki skrbništva, osebne pomoči in starševskega varstva, medtem ko psihologi zagotavljajo psihološko podporo in svetovanje.

 

2. Medosebne spretnosti

 

Delo na CSD Ptuj zahteva odlične medosebne spretnosti, vključno s sposobnostjo empatije, aktivnega poslušanja in vzpostavljanja zaupanja z uporabniki storitev. Strokovnjaki morajo biti sposobni vzpostaviti močno terapevtsko zvezo s posamezniki in družinami, ki so pogosto v stiski ali kriznih situacijah.

 

3. Sposobnost dela v multidisciplinarnih ekipah

 

Zaposleni na CSD Ptuj morajo biti sposobni učinkovito sodelovati znotraj multidisciplinarnih ekip. To vključuje deljenje strokovnih mnenj, skupno načrtovanje intervencij in koordinacijo z drugimi službami. Sodelovanje v takih ekipah zagotavlja, da so storitve in podpora, ki jo nudijo, celostne in prilagojene potrebam posameznikov in družin.

 

4. Reševanje problemov in kritično mišljenje

 

Zaposleni se dnevno soočajo z zapletenimi situacijami, ki zahtevajo inovativne pristope in rešitve. Sposobnost kritičnega mišljenja in učinkovitega reševanja problemov je ključna za identifikacijo najboljših možnosti za podporo in intervencijo.

 

5. Stalno izobraževanje in profesionalni razvoj

 

Svet socialnega dela je dinamičen, s stalnimi spremembami zakonodaje in novimi raziskavami na področju socialnega varstva. Zaposleni morajo biti zato zavezani k stalnemu izobraževanju in profesionalnemu razvoju, da ostanejo na tekočem z najnovejšimi praksami in pristopi.

 

Kaj o delu na CSD Ptuj menijo zaposleni?

 

Za iskanje mnenj zaposlenih o delovnih mestih, vključno s Centrom za socialno delo (CSD) Ptuj, lahko uporabite spletni portal Preveri podjetje. Ta portal omogoča zaposlenim in bivšim zaposlenim, da anonimno delijo svoje izkušnje in mnenja o delovnem okolju, kulturi, vodstvu, možnostih za napredovanje in drugih pomembnih vidikih zaposlitve.

 

Zaključek

 

CSD Ptuj predstavlja vitalno komponento socialne varnosti in podpore v lokalni skupnosti, z izjemno predano ekipo strokovnjakov, ki neprestano delajo na izboljšanju življenj posameznikov in družin. S svojim celostnim pristopom k reševanju problemov in širokim spektrom storitev CSD Ptuj dokazuje, da je močna podpora in pomoč na dosegu roke za tiste, ki jo potrebujejo.

 

Ta institucija ostaja ključni steber v skupnosti, kjer je poudarek na dostojanstvu, spoštovanju in enakih možnostih za vse. Z angažiranjem različnih strokovnjakov, ki svoje znanje in veščine usmerjajo v izboljšanje kakovosti življenja ljudi v stiski, CSD Ptuj uspešno naslavlja kompleksne in raznolike potrebe svojih uporabnikov.

 

Delovanje Centra za socialno delo Ptuj služi kot inspiracija za druge organizacije in institucije, ki se ukvarjajo s socialnim delom, saj dokazuje, da je s skupnimi močmi, strokovnim pristopom in predanostjo mogoče premagovati ovire in graditi močnejšo skupnost. Vloga CSD Ptuj in njegovih zaposlenih je neprecenljiva, saj ne samo da zagotavljajo nujno potrebne storitve, ampak tudi prispevajo k oblikovanju bolj empatične, razumevajoče in solidarne družbe.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri