Dopust na delovno dobo - kolektivne pogodbe, zakon in letni dopust

🕑 Oct 09, 2023


 

Dosežena delovna doba je pogosto povezana z določenimi pravicami delavca. Najprej je seveda dobro razumeti, da se delovna doba lahko različno opredeljuje in pa, da marsikdo  tudi zamenjuje pojma delovna in pokojninska doba. Ali je dopust sploh odvisen od delovne dobe? Za koga in kdaj? Kako si lahko izračunate pravilno delovno dobo?

 

Dopust na delovno dobo - kolektivne pogodbe, zakon in letni dopust

 

Kaj je delovna doba?

Kot rečeno, marsikdo zamenjuje pojma delovna in pokojninska doba. Delovna doba je doba, v kateri je bil zaposleni v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem, je obdobje ko delavec dejansko opravlja delo in je doba, ki ga vodi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ). Pokojninska doba pa je, na drugi strani, doba, ki predstavlja dobo za upokojitev.

 

Kako izračunati svojo delovno dobo?

V primeru, da ste upravičeni do dodatnih dnevov dopusta zaradi dosežene delovne dobe, boste verjetno potrebovali svojo delovno dobo tudi izračunati. Imejte v mislih, da je delovna doba pri različnih delodajalcih tudi različno opredeljena, zato se morate pozanimati o vaši. Izračun delovne dobe vam lahko izda ZPIZ, ki vodi evidenco za vsakega posameznika. Do izpisa delovne dobe pa lahko pridete na tri načine:

 

  • osebno (pridobite na katerikoli enoti oziroma izpostavi zavoda),
  • izpolnite lahko obrazec ‘Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS’ in ga nato po pošti pošljete na ZPIZ,
  • preko portala ‘Moj eZPIZ.’ V portal boste morali vnesti svoje podatke; davčno številko ali EMŠO, ter leta, za katerega želite izpis delovne dobe.

 

 

Dopust na delovno dobo - kolektivne pogodbe, zakon in letni dopust

 

Dopust na delovno dobo

 

Dopust za doseženo delovno dobo v ZDR-1 ni opredeljen. Seveda, pa je vseeno možno, da vam dp. Dodatni dopust na delovno dobo lahko namreč urejajo posamezne kolektivne pogodbe dejavnosti ali pa ga delodajalec opredeli v splošnem aktu delodajalca. Tukaj je potrebno ponovno poudariti, da se delovne dobe ne sme zamenjati s pokojninsko dobo. Ti dobi sta namreč lahko različni.

 

Daljše trajanje dopusta, kot je določeno v zakonu, se lahko torej določi s kolektivno pogodbo, s pogodbo o zaposlitvi ali z internim aktom delodajalca. Z drugimi besedami, če vas ne zavezuje nobena izmed kolektivnih pogodb ali pa ta pravica ni priznana z internim aktom vašega delodajalca, pomeni, da nimate pravice do dodatnih dni letnega dopusta glede na doseženo delovno dobo.

 

Dopust na delovno dobo - kolektivne pogodbe, zakon in letni dopust

 

 

Dopust na delovno dobo in letni dopust

 

Dopust na delovno dobo upoštevajte pri odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto leto. Delodajalec vam je tudi dolžan najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta. Več o letnem dopusta pa si lahko preberete tukaj - letni dopust

 

Kolektivna pogodba in dodatni dnevi dopusta na delovno dobo

 

Dodatni dopusti na delovno se razlikujejo po posameznih kolektivnih pogodbah in posameznih industrijah. Gre za število dni dopusta, ki se prištejejo minimalnemu številu dni dopusta. Pri tem pazite, da kolektivne pogodbe tudi različno opredeljujejo delovno dobo. To pa je tudi zelo pomemben podatek, ko se odmerja dodatni dopust. Preverite spodnje tabele, če ste upravičeni do dodatnih dnevov po vaši kolektivni pogodbi.

 

Dopust na delovno dobo - kolektivne pogodbe, zakon in letni dopust

 

Kolektivne pogodbe gostinstva in turizma

 

Delovna doba nad 5 do 10 let = 1 dan dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 10 do 20 let = 2 dneva dodatnega dopusta

 

Delovna doba več kot 20 let = 3 dnevi dodatnega dopusta

 

 

Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

 

Delovna doba nad 1 do 10 let = 1 dan dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 10 do 25 let = 2 dneva dodatnega dopusta

 

Delovna doba več kot 25 let = 3 dnevi dodatnega dopusta

 

 

Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine

 

Delovna doba nad 2 do 5 let = 1 dan dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 5 do 10 let = 2 dneva dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 10 do 15 let = 4 dnevi dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 15 do 20 let = 5 dnevov dodatnega dopusta

 

Delovna doba več kot 20 let = 6 dni dodatnega dopusta

 

 

Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti

 

Delovna doba nad 5 do 10 let = 1 dan dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 10 do 15 let = 2 dneva dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 15 do 20 let = 3 dnevi dodatnega dopusta

 

Delovna doba nad 20 do 25 let = 4 dnevi dodatnega dopusta

 

Delovna doba več kot 25 let = 5 dni dodatnega dopusta

 

 

Preverite svojega delodajalca

Ste pred novo zaposlitvijo in želite biti informirani o vašem naslednjem delodajalcu? Preverite spletno stran preveri.podjetje.si in preglejte anonimna mnenja zaposlenih v potencialnem podjetju.

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri