FERI zaposleni

🕑 Feb 14, 2024


 

FERI, ali Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, se uveljavlja kot pomembna ustanova v slovenskem akademskem okolju. Umeščena znotraj Univerze v Mariboru, je FERI znan po predanosti odličnosti v izobraževanju, raziskavah in inovacijah.

 

FERI zaposleni

 

Ustanovljena leta 1961 je FERI prerasla v dinamično središče znanja, ki spodbuja razvoj bodočih voditeljev na področju elektrotehnike, računalništva in informatike. Celoten nabor dodiplomskih in podiplomskih programov na FERI odraža njegovo zavezanost ostati v ospredju tehnoloških inovacij. Na FERI se študentje in, nenazadnje, tudi zaposleni vključujejo v živahno akademsko okolje, kjer se teoretično razumevanje prepleta s praktičnimi izkušnjami. Laboratoriji najnovejše generacije, sodobni raziskovalni centri in sodelovanje s vodilnimi podjetji zagotavljajo študentom celovito in praktično izobrazbo.

 

Zaposleni na FERI aktivno sodelujejo v raziskavah in igrajo ključno vlogo pri prispevkih v različnih domenah, od umetne inteligence in robotike do telekomunikacij in obnovljivih virov energije. V tem članku bomo razkrili bogato zgodovino, akademsko odličnost in inovativni duh, ki FERI opredeljuje kot pionirja na področju tehnologije in znanosti. 

 

FERI zaposleni


 

Preverite, če je FERI dober delodajalec

 

V Sloveniji je na voljo platforma preveri.podjetje.si, kjer so dostopna anonimna mnenja zaposlenih glede njihovih delodajalcev. Če razmišljate o morebitni zaposlitvi na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI), je koristno preveriti, ali so izkušnje zaposlenih pozitivne, negativne ali se gibljejo v sredini. Prav tako je smiselno oceniti organizacijsko kulturo na fakulteti, preveriti, kakšne veščine lahko pridobite, ter se seznaniti s pričakovanji glede plač, regresa in drugih ugodnosti. S pomočjo te povezave si lahko pridobite vpogled v izkušnje zaposlenih na FERI, kar vam bo pomagalo bolje razumeti delovne pogoje, pričakovanja in različne vidike zaposlovanja na tej fakulteti.

 

Slogan, poslanstvo in vizija na FERI

 

Slogan "Znanje in sodelovanje za prihodnost" odraža predanost Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI) ustvarjanju znanja na temelju mednarodno priznanega znanstvenoraziskovalnega dela. FERI se zavzema za posredovanje tega znanja študentom in družbi, omogoča učinkovito reševanje izzivov v delovnih okoljih v Sloveniji in globalnem prostoru. Njihova vizija je utrditi položaj kot mednarodno prepoznavne univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove v srednji Evropi na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, medijskih komunikacij, telekomunikacij in mehatronike. FERI si prizadeva biti visokokakovostna in privlačna izbira za študente, obenem pa aktivno odgovarjati na družbene in gospodarske izzive v Sloveniji ter širše.

 

FERI zaposleni
 

 

Strategija na FERI in zaposlenih

 

FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko) Univerze v Mariboru izkazuje izjemno jasne strateške usmeritve, ki segajo preko raznolikih področij, pri čemer zaposleni igrajo ključno vlogo pri njihovem uresničevanju. Poudarek na uporabi inovativnih metod poučevanja ter vzpostavitvi učnih okolij, osredotočenih na študenta, odraža predanost zaposlenih razvoju sodobnih pristopov k izobraževanju. Zaposleni, kot nosilci znanja in mentorji, soustvarjajo okolje, ki spodbuja aktivno učenje in razvoj študentov.

 

Družbeno odgovorno načrtovanje vpisa in povečanje deleža motiviranih študentov iz Slovenije in tujine sta ključni strategiji, ki ju zaposleni udejanjajo s prizadevanjem za raznolikost in inkluzivnost v študijski skupnosti. Hkrati poudarjajo zavezo zaposlenih k oblikovanju učnega okolja, ki ne le podpira razvoj študentov v dinamične in odgovorne posameznike, ampak tudi zagotavlja vključujoče izobraževanje za vse.

 

FERI zaposleni

 

Vizija FERI-ja, ki si prizadeva utrditi položaj kot mednarodno prepoznane univerzitetne izobraževalne in raziskovalne ustanove, je dosegljiva preko predanosti zaposlenih. Cilj doseči mednarodno primerljivo znanstvenoraziskovalno odličnost izpostavlja visoke akademske standarde, ki jih zaposleni vzdržujejo skozi svoje raziskovalno delo in poučevanje. Zaposleni so ključni akterji v trajnostnem, družbeno odgovornem in kakovostnem razvoju znanstvenih ved, kar poudarja njihovo vlogo pri oblikovanju smernic za trajnostno prihodnost fakultete. Ključne vrednote, kot so akademska odgovornost, kakovost, visoki etični standardi, družbena odgovornost in trajnostni razvoj, se udejanjajo preko prizadevanj zaposlenih, ki so gonilo integritete, etičnosti ter družbene in akademske odgovornosti. 


FERI zaposleni

 

 

Več o FERI

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je priznana srednjeevropska visokošolska institucija, ki jo odlikujejo odličnost, kreativni sodelavci in tesna povezanost z mednarodnim akademskim okoljem. Na tej fakulteti so zaposleni aktivno vpeti v mednarodne in domače raziskovalne aktivnosti, kar je odraženo v rednih letnih pregledih raziskovalnega dela, izdanih v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Fakulteta izstopa zaradi svoje predanosti raznolikosti, komunikaciji in prihodnje usmerjenosti. Sodobne učne metode, visok standard opremljenosti predavalnic ter laboratorijev prispevajo k privlačnosti študijskega okolja. Zaposleni na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko so ključni akterji v ustvarjanju dinamičnega učnega okolja, ki študentom omogoča raznolike in inovativne študijske izkušnje.

 

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) velja poseben poudarek na odličnosti, raznolikosti, komunikaciji, strokovnosti, prihodnje usmerjenosti, sinergiji in inovativnosti. Raznovrsten izbor študijskih programov ponuja študentom številne možnosti, medtem ko zaposleni, kot ključni akterji učnega procesa, skrbijo za visoko kakovost izobraževanja in spodbujajo raziskovalno dejavnost na fakulteti. FERI se tako uveljavlja kot privlačna destinacija za tiste, ki želijo sodelovati v dinamičnem svetovnem tehnološkem 

 

FERI zaposleni

 

Seznam FERI zaposlenih

 

Seznam vseh zaposlenih na FERI lahko najdete tukaj.okolju ter prispevati k inovacijam in razvoju na področju elektrotehnike, računalništva in informatike.


 

Iskanje zaposlitve na FERI

 

Iskanje zaposlitve na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) ponuja edinstveno priložnost za strokovni in osebni razvoj v stimulativnem okolju. FERI je prepoznana srednjeevropska visokošolska ustanova, ki se ponaša z izjemnim ugledom doma in v tujini. Sodelavci na FERI so del inovativne akademske skupnosti, kjer se spodbuja raznolikost, komunikacija in strokovnost.

 

FERI zaposleni

 

Seznam prostih delovnih mest in možnosti zaposlitve na FERi lahko najdete tukaj.

 

Vstop v področje računalništva na FERI predstavlja izjemno nagradno delovno izkušnjo. Računalništvo je področje, kjer se lahko zaposleni vsakodnevno soočajo z izzivi in novimi tehnološkimi rešitvami. Na FERI imajo zaposleni priložnost sodelovati pri razvoju in izvajanju naprednih študijskih programov s področja računalništva, kar omogoča neposredno vplivanje na izobraževanje in pripravo bodočih strokovnjakov.

 

FERI se aktivno vključuje v mednarodne raziskovalne projekte in sodelovanje s priznanimi strokovnjaki iz tujine. Zaposleni na FERI imajo možnost soustvarjati prihodnost tehnoloških inovacij, sodelovati pri raziskavah na področju umetne inteligence, razvoju novih tehnologij in digitalnih rešitev. Sodelovanje v takšnih projektih omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj ter vplivanje na razvoj računalniškega področja.

 

FERI zaposleni

 

Delo v računalništvu na FERI prinaša tudi možnost povezovanja s študenti in mentorstva pri njihovem strokovnem razvoju. Sodelovanje v različnih projektih in raziskovalnih dejavnostih omogoča izmenjavo znanja, spodbuja inovativnost ter prispeva k oblikovanju naprednega in stimulativnega delovnega okolja. Skratka, pridružitev ekipi na FERI v računalniškem oddelku ni le poklicna pot, temveč izjemna priložnost za soustvarjanje in oblikovanje prihodnosti na področju informacijskih tehnologij.

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri