GFML zaposleni - Kaj menijo zaposleni

🕑 Feb 25, 2024


 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) predstavlja eno izmed vodilnih izobraževalnih ustanov v Sloveniji, ki se ponaša z dolgoletno tradicijo in sodobnim pristopom k poučevanju. Imenovana po eminentnem slovenskem jezikoslovcu, gimnazija danes služi kot stičišče znanja, kulture in inovacij, kjer se prepletajo različne akademske discipline in izvenšolske aktivnosti.

 

Z bogato ponudbo izobraževalnih programov, ki segajo od splošne gimnazije do umetniških smeri, predšolske vzgoje, medijskih tehnikov, maturitetnih tečajev in izobraževanja odraslih, GFML dijakom in študentom vseh starosti ponuja priložnost, da razvijejo svoje talente, znanja in veščine. V središču uspeha GFML so zaposleni – učitelji, svetovalci, administrativno in tehnično osebje, katerih predanost, strokovnost in inovativnost ustvarjajo spodbudno okolje za učenje in osebnostni razvoj

 

Gimnazija Franca Miklošica Ljutomer

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, poimenovana po znanem slovenskem filologu in jezikoslovcu Francu Miklošiču, je ena izmed ključnih izobraževalnih institucij v regiji Ljutomer in širše. Kot središče za srednješolsko izobraževanje, gimnazija ponuja širok spekter splošnoizobraževalnih programov, ki mladim omogočajo pridobitev znanj in veščin potrebnih za nadaljnje akademske izzive ali vstop na trg dela.

 

GFML je znana po svoji bogati zgodovini in tradiciji izobraževanja, hkrati pa si prizadeva za vključevanje sodobnih pedagoških pristopov in tehnologij v svoj kurikulum. Šola spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, kreativnosti in inovativnosti med svojimi dijaki, s čimer jih pripravlja na izzive sodobne družbe.

 

GFML zaposleni  - Kaj menijo zaposleni

 

Poleg klasičnega izobraževalnega programa gimnazija ponuja raznolike izvenšolske dejavnosti, kot so šport, umetnost, znanstveni krožki in mednarodni projekti. Te dejavnosti omogočajo dijakom, da razvijajo svoje talente, interese in socialne veščine, hkrati pa krepijo občutek skupnosti in pripadnosti.

 

GFML daje velik poudarek mednarodnemu sodelovanju, s čimer dijakom omogoča izmenjavo izkušenj z vrstniki iz drugih držav in kultur. Sodelovanje v mednarodnih programih, kot so Erasmus+ in drugi izmenjavi podobni projekti, širi obzorja dijakov in jim omogoča, da se učijo v globalnem kontekstu.

 

GFML nudi bogato paleto izobraževalnih programov

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer predstavlja pomemben izobraževalni steber v lokalni skupnosti in širše, ki nudi bogato paleto izobraževalnih programov za mladino in odrasle. Z raznovrstno ponudbo programov GFML dijakom in študentom omogoča, da sledijo svojim akademskim interesom in kariernim ciljem v spodbudnem in podpornem okolju.

 

  • Splošna gimnazija: Splošna gimnazija na GFML dijakom nudi široko splošno izobrazbo, ki temelji na humanističnih, naravoslovnih in družboslovnih znanjih. Ta program je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje znanj in veščin, potrebnih za uspeh na maturi in nadaljevanje izobraževanja na univerzah ali visokih šolah. Poudarek je na razvoju kritičnega mišljenja, analitičnih sposobnosti in širjenju obzorij.
  • Umetniška gimnazija: Umetniška gimnazija, smer gledališče in film je namenjena dijakom z izrazitim zanimanjem za umetnost, posebej za gledališče in filmsko ustvarjanje. Program združuje splošno gimnazijsko izobrazbo z intenzivnim študijem gledaliških in filmskih tehnik, zgodovine, scenaristike in režije, pri čemer dijakom omogoča razvoj ustvarjalnih in praktičnih veščin v umetniškem izražanju.
  • Predšolska vzgoja: Program predšolske vzgoje je namenjen tistim, ki jih zanima delo z otroki v predšolskem obdobju. Program pokriva teoretična znanja o razvoju otroka, pedagogiko, psihologijo ter praktične veščine, potrebne za delo v vrtcih in drugih predšolskih ustanovah. Diplomanti so usposobljeni za spodbujanje celostnega razvoja otrok in načrtovanje ter izvajanje izobraževalnih aktivnosti.
  • Medijski tehnik: Program medijskega tehnika je usmerjen v dijake, ki jih zanima delo v medijski industriji. Program nudi znanja s področij grafičnega oblikovanja, fotografije, videoprodukcije, spletne komunikacije in novinarstva. Dijaki pridobijo praktične izkušnje z delom na projektih, ki simulirajo realne delovne izkušnje v medijskem sektorju.
  • Maturitetni tečaj: Maturitetni tečaj na GFML je namenjen osebam, ki želijo opraviti maturo izven rednega šolanja. Tečaj omogoča pridobivanje in poglobitev znanja potrebnega za uspešno opravljanje mature, hkrati pa dijakom nudi fleksibilnost in individualiziran pristop k učenju.
  • Izobraževanje odraslih: GFML ponuja tudi programe za izobraževanje odraslih, ki omogočajo nadaljevanje in dopolnjevanje izobrazbe ter pridobivanje novih znanj in veščin. Programi so prilagojeni potrebam odraslih študentov in obsegajo različne stopnje izobrazbe, od osnovnošolske do poklicne in splošne mature.

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer s svojim širokim spektrom izobraževalnih programov in pristopom, ki spodbuja celostni razvoj posameznika, predstavlja pomembno izobraževalno središče v regiji.

 

GFML se zavzema za ustvarjanje močne skupnosti

 

Učitelji, dijaki in starši skupaj tvorijo tesno povezano skupnost, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in odprtosti. To povezanost še dodatno krepijo različne skupne aktivnosti, projekti in dogodki, ki spodbujajo sodelovanje in medsebojno podporo.

 

V tej skupnosti je vsak posameznik pomemben in ima svoje mesto. Dijaki se učijo v okolju, ki ne samo da spodbuja akademski uspeh, ampak tudi razvoj osebnih vrednot in socialnih veščin. Mentorstvo in individualna podpora sta ključna elementa šolskega sistema, ki dijakom omogočata, da razvijejo svoje potenciale in se uspešno soočijo z izzivi.

 

Poleg akademske odličnosti Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer daje velik poudarek na razvoju empatije in razumevanju. Skozi različne dejavnosti, kot so prostovoljstvo, kulturne in športne aktivnosti, se dijaki učijo pomembnosti skupnega dela in pomoči drugim. Tako šola ne le oblikuje bodoče generacije strokovnjakov, temveč tudi posameznike z močnimi moralnimi in etičnimi načeli, pripravljene prispevati k boljši družbi.

 

GFML Zaposleni 

 

Na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer  zaposleni predstavljajo temelj izobraževalnega procesa in so ključni za uspeh in razvoj šole. Ekipa sestoji iz visoko usposobljenih in predanih učiteljev, vzgojiteljev, svetovalnih delavcev, administrativnega osebja in tehničnega osebja, ki skupaj ustvarjajo spodbudno in podporno okolje za dijake.

 

Učitelji na GFML so strokovnjaki na svojih področjih, ki ne le prenašajo znanje na dijake, ampak jih tudi motivirajo, spodbujajo kritično razmišljanje in jih pripravljajo na izzive sodobne družbe. S svojim pristopom k poučevanju in zavezanostjo k nenehnemu profesionalnemu razvoju učitelji prispevajo k visoki kakovosti izobraževanja.

 

GFML zaposleni  - Kaj menijo zaposleni

 

Svetovalni delavci igrajo ključno vlogo pri podpori dijakom skozi njihovo izobraževalno pot, nudijo pomoč pri akademskih in osebnih izzivih ter svetujejo glede nadaljnjega izobraževanja in kariernega razvoja. S svojim delom zagotavljajo, da se vsak dijak počuti vrednega in podprtega.

 

Administrativno in tehnično osebje je prav tako nepogrešljivo za nemoteno delovanje šole. Od skrbi za urejeno in varno šolsko okolje do zagotavljanja administrativne podpore in upravljanja s šolskimi viri, njihovo delo omogoča, da se učitelji in dijaki lahko osredotočijo na izobraževalni proces.

 

Zaposleni na GFML delujejo kot tesno povezana skupnost, kjer se ceni sodelovanje, odprtost in medsebojno spoštovanje. Skupaj si prizadevajo za ustvarjanje okolja, ki spodbuja učenje, rast in razvoj vseh članov šolske skupnosti.

 

Kaj o delu na GFML menijo zaposleni?

 

Za pridobitev neposrednih mnenj in ocen zaposlenih na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer (GFML) lahko obiščete stran Preveri podjetje, kjer so zbrana mnenja in izkušnje zaposlenih. Ta platforma omogoča transparenten vpogled v delovne razmere, kulturo in zadovoljstvo zaposlenih v različnih organizacijah, vključno z izobraževalnimi ustanovami, kot je GFML.

 

Na Preveri podjetje boste našli ocene in komentarje, ki jih delijo trenutni in nekdanji zaposleni, kar vam lahko pomaga pri oblikovanju celovitejše slike o delovnem okolju na GFML. Ta mnenja lahko zajemajo različne vidike zaposlitve, kot so medsebojni odnosi, podpornost vodstva, možnosti za profesionalni razvoj, delovne obremenitve ter splošno zadovoljstvo z delovnimi pogoji.

 

Če razmišljate o zaposlitvi na GFML ali vas preprosto zanima, kako je delati v takšni ustanovi, je Preveri podjetje odličen vir za pridobivanje relevantnih informacij neposredno od tistih, ki imajo osebne izkušnje z delom v tej gimnaziji.

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri