Banner

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

3. November 2023

 

Zaposlitev v javnem sektorju je ključnega pomena za posameznike in družbo v celoti. Ponuja med drugim tudi priložnost za aktivno soustvarjanje boljše družbe, saj lahko svoje sposobnosti in znanje usmerite v služenje skupnosti in tako prispevate k boljši prihodnosti.  Delo v javni upravi pa ni le služba kot bi si morebiti kdo mislil, ampak gledajte na javni sektor kot priložnost za sodelovanje pri oblikovanju politik, izboljšanju javnih storitev ter ustvarjanju boljših pogojev za življenje ljudi.

 

Mogoče ste ravno končali izobraževanje in še niste popolnoma prepričani kje bi se lahko zaposlili. Potem je za članek ravno za vas. V članku smo zajeli pomembnost zaposlovanja v javni upravi ter predstavili korake in praktične nasveti za uspešno prijavljanje na delovna mesta v javni upravi Republike Slovenije. Naš cilj je, da imate informacije, ki vam bodo dali prednost na trgu dela. Hkrati ponujemo pregled institucij, kjer se lahko trenutno prijavite, kar vam omogoča enostavno iskanje priložnosti, ki se ujemajo z vašimi željami in potrebami.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Razumevanje javne uprave

Razumevanje javne uprave je precej pomembno, ker dobimo vpogled zakaj so postopki ustvarjeni tako kot so. Včasih dobro, včasih slabše, ampak so vsekakor posledica preteklosti naše mlade države.

Kaj je vplivalo na reforme v javni upravi?

 

Kot že vsi vemo, se je Slovenija osamosvojila leta 1991, ko se je odcepila od nekdanje Jugoslavije. Pred tem je bila javna uprava države del socialističnega sistema jugoslovanske federacije. Prehod v samostojnost pa je bil ključen trenutek v zgodovini države in je označeval premik k demokratičnemu upravljanju. Pot transformacije je vključevala ne le reforme v javni upravi, temveč tudi v pravnem okviru, gospodarstvu in političnih institucijah, ki so vplivale na vzpostavitev moderne demokratične države, ki jo poznamo danes.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Kmalu po osamosvojitvi pa se je Slovenija včlanila v EU leta 2004, zaradi česar se je naša država lahko uskladila s pravnimi in upravnimi sistemi z evropskimi standardi, kar je krepilo načela pravne države, demokracije in spoštovanja človekovih pravic. Vstop v EU ni bil le formalnost; bil je ključni korak k izboljšanju in modernizaciji naše javne uprave. Sloveniji so se kmalu odprle nove možnosti s tesnim povezovanjem v evropskem okolju in trgu. To je pomenilo, da so naši javni uslužbenci imeli priložnost pridobiti nova znanja in izkušnje, ki so pomagala okrepiti in izboljšati naše upravne procese. Ta prelomni trenutek je oblikoval prihodnost naše države in EU še danes pomembno vpliva na razvoj naše države.

 

Javna uprava v družbi

 

Javna uprava igra torej ključno vlogo v sodobni družbi. Jo podpira in jo pomaga voditi. Je sistem, ki omogoča uresničevanje državnih politik in izvajanje zakonov ter zagotavlja različne storitve in koristi državljanom. Seveda pa je tudi mehanizem za nadzor nad izvajanjem oblasti in uporabo javnih sredstev, naših sredstev. Ohranja red in stabilnost v družbi, skrbi za varnost, pravičnost, izobraževanje, zdravstvo in druge ključne vidike življenja. Prav tako spodbuja gospodarski razvoj in inovacije ter skrbi za okolje in trajnostno prihodnost. V svoji biti je javni sektor odgovoren družbi, ki jo služi, in njenemu napredku.

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Pomembnost zaposlovanja v javni upravi

Kaj dela javna uprava?

 

Javna uprava v Sloveniji ima širok nabor nalog, med katerimi izstopajo:

 • izdajanje osebnih dokumentov,
 • regulacija zdravstvenega sektorja,
 • upravljanje javnega prevoza
 • izvajanje programov socialne varnosti, vključno z denarnimi nadomestili za brezposelnost.
 • okoljski inšpekcijski pregledi,
 • regulacija prometa,
 • pobiranje davkov,
 • izdajanje gradbenih dovoljenj,
 • finančno podporo kulturnim dogodkom,
 • regulacija izvoza in trgovine
 • nujni odzivi ob nesrečah.
 • in še mnogo drugih del

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Zakaj bi se zaposlil/-a v javni upravi?

Zaposlitev v javni upravi vam omogoča priložnost, da aktivno soustvarjate boljšo družbo. Za veliko ljudi je priložnost, da svoje sposobnosti in znanje usmerijo  v služenje drugim. Veliko se jih namreč zaposli, ker želijo aktivno sodelovati v soustvarjanju okolja v katerem živijo.  Med drugim lahko do določene mere sodelujejo v oblikovanju politik, izboljšanju javnih storitev in kreiranju boljših pogojev za življenje ljudi. Zaradi vsega tega pa je lahko delo v javnem sektorju izjemno zadovoljujoče. Z drugimi besedami, vam zaposlitev in kariera v javni upravi omogoča, da postanete soustvarjalec pozitivnih sprememb v družbi ter prispevate k boljši prihodnosti za vse.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Kdo me plačuje v javni upravi?

Pomembno pa je vedeti kdo vas bo plačeval, če boste zaposleni v javnem sektorju. Tako boste vedeli od česa in koga je oziroma bo odvisna vaša plača. Financiranje javnih uprav pa je tako kot je drugje tudi v Sloveniji kompleksen sistem, ki se nanaša na različne vire sredstev. Glavni viri financiranja teh institucij vključujejo:

 

 • Državni proračun
 • Sredstva Evropske unije
 • Lokalni prihodki kot so prihodki občin, lokalni davki, takse in pristojbine
 • Posebni skladi
 • Uporabniške pristojbine
 • Donacije in prispevki

 

Ti viri se bodo razlikovali od delovnega mesta do delovnega mesta in glede na institucijo v kateri boste zaposleni. Zato je pomembno, da se sami pozanimate kdaj, kje in kako boste plačani. Velikokrat bo to odvisno od izvoljenih strank.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Pomembnost izbire na volitvah

Ko govorimo o financiranju javnih uprav, ne pozabimo, da gre za denar državljanov – davkoplačevalcev. Državni proračun se pripravlja vnaprej glede na prioritete v parlamentu. To je ključni dokument, ki določa, kako se bo davkoplačevalski denar in denar iz ostalih virov financiranja porabil za dobrobit družbe.

 

Kako se ta sredstva porazdelijo med posamezne uprave in institucije pa igrajo pomembno vlogo izvoljeni politični predstavniki in stranke. Nato se določi porazdelitev sredstev za posamezna področja, ki so trenutno najbolj pereča, kot so zdravstvo, šolstvo, okoljevarstvo, itd.

 

Vzemimo za primer področje okolja. Če so volivci izvolili politično stranko, ki postavlja varstvo okolja in reševanje okoljskih problemov visoko na svoj seznam prioritet, se bo več sredstev dodelilo institucijam, odgovornim za to področje. To je odličen primer, kako vaša izbira na volitvah lahko vpliva na usmeritev države in usodo okolja.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Aktualni Trendi v Javni Upravi Zaposlovanju

Preteklost - Kako je pandemija vplivala na javno upravo?

Pandemija COVID-19 je imela precejšen vpliv na tako na Slovenijo kot tudi  drugod po svetu. Življenje se je spremenilo, naša odpornost je bila tako preizkušena na večih frontah, vendar smo skozi to obdobje opazili tudi pozitivne spremembe. Pandemija je namreč precej pospešila digitalno preobrazbo naše države in doprinesla k hitremu uvajanju e-vladnih storitev in orodij za delo na daljavo. Kljub trditvam o nemogočem se je javna uprava izkazala kot prilagodljiva in pripravljena na spopadanje z izzivi.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Ta hitra digitalna preobrazba ni le odziv na trenutne okoliščine, ampak tudi most k boljši pripravljenosti za prihodnost. Ukrepi za obvladovanje te krize in z njo povezane spremembe v javni upravi so nas pripravile na prihajajoče morebitne izzive. S tehnološkim napredkom in izkušnjami, pridobljenimi v pandemiji, se odpirajo nove poti za nadgradnjo javne uprave.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Še vedno pa mora država graditi k boljši digitalizaciji, boljšem kriznem odzivu in še večji odpornosti. Ene izmed največjih problemov pa so obvladovanje birokracije, izboljšanje preglednosti in dostopnosti informacij za državljane, ter zagotavljanje večje učinkovitosti v upravnih postopkih. V prihodnosti bodo morali še naprej delali na teh področjih, da bi dosegli še boljše storitve za državljane in poslovno skupnost ter zagotovili boljšo pripravljenost za morebitne prihodnje krize, ki bodo po vsej verjetnosti povezane z novimi epidemijami in globalnimi spremembami.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Prihodnost - Javna uprava in delovna mesta prihodnosti

 

Javne uprave v Sloveniji ponuja precej privlačno priložnost za zaposlitev, saj se bo soočala z vznemirljivimi in hkrati strašljivimi izzivi globalnega segrevanja in potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov ter opustitvi fosilnih goriv. Globalno segrevanje in nujnost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov so realnost, s katero se moramo soočiti. Slovenija ni izjema, saj se mora prilagoditi mednarodnim okoljskim sporazumom, kot je Pariški sporazum, ki zavezuje države k zmanjšanju svojih emisij. To pomeni, da se bo javna uprava neprestano prilagajala novim zahtevam in izzivom ter iskala trajnostne rešitve. Izoblikovala se bodo nova delovna mesta in naloge, ki bodo morebiti segale v vse trenutne sektorje.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Zaposlitev v tej panogi je tako ne samo priložnost za osebno in strokovno rast, ampak vsekakor tudi nujna za oblikovanje boljše prihodnosti. Le upamo lahko, da bo to dovolj, da rešimo vse pereče probleme globalnega segrevanja. Možno je, da bo ravno zaradi tega delo v javni upravi gledano s še večjim spoštovanjem.

 

Za tiste, ki razmišljate o zaposlitvi v javnem sektorju, bo javna uprava igrala ključno vlogo pri oblikovanju prihodnosti. To pomeni, da boste imeli priložnost:

 

 • Sodelovati pri ustvarjanju ekološko usmerjenih politik
 • Spodbujati trajnostne načine prevoza
 • Vlagati v energetsko učinkovitost
 • Ozaveščati in izobraževati državljane:

 

Zaposlitev v javni upravi v Sloveniji ponuja priložnost za delo na projektih, ki bodo oblikovali boljšo in bolj trajnostno prihodnost. Kljub preteklim izzivom, se lahko veselite graditi na teh prizadevanjih za boljši jutri, ki bo poln priložnosti in upanja.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

Postopek Pridobivanja Zaposlitve v Javni Upravi

Outline the steps individuals should take to apply for public administration positions.

 

1. Korak: Kje vse se lahko zaposlim v javni upravi?

Javna uprava vsebuje zelo širok spekter delovnih mest in zelo je pomembno, da ste zadovoljni na svojem delovnem mestu, ker boste imeli boljše splošno zadovoljstvo s svojim življenjem in pa tudi delo lahko opravljate veliko bolje. Če ste že zainteresirani in mislite, da je delo v javni upravi za vas, si ogledajte naslednji seznam institucij, ki spadajo pod sektor javne uprave. Za podrobnosti glede posameznega sektorja se obrnite na ta članke (link do članka #20)

 

Seznam institucij v javnem sektorju in javni upravi

 

Agencije

 • Agencija Republike Slovenije za okolje
 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Ministrstva

 • Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Ministrstvo za naravne vire in prostor
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Ministrstvo za digitalno preobrazbo
 • Ministrstvo za finance
 • Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
 • Ministrstvo za infrastrukturo
 • Ministrstvo za javno upravo
 • Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
 • Ministrstvo za kulturo
 • Ministrstvo za notranje zadeve
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za pravosodje
 • Ministrstvo za solidarno prihodnost
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
 • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
 • Ministrstvo za zdravje
 • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Upravne enote posameznih občin

Inšpektorati

 • Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
 • Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
 • Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor
 • Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo
 • Inšpektorat Republike Slovenije za šport
 • Inšpektorat za javni sektor
 • Tržni inšpektorat

Arhiv Republike Slovenije

Direkcije

 • Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
 • Direkcija Republike Slovenije za vode

 

Državna volilna komisija

 

Državni svet

 

Državni zbor Republike Slovenije

 

Državno odvetništvo Republike Slovenije

 

Sekretariati

 

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

 

Finančna uprava Republike Slovenije

 

Ostalo

 • Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
 • Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
 • Statistični urad Republike Slovenije

Uprave

 • Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
 • Uprava Republike Slovenije za javna plačila
 • Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
 • Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
 • Uprava Republike Slovenije za probacijo
 • Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
 • Geodetska uprava Republike Slovenije

Komisije

 • Komisija za preprečevanje korupcije
 • Komisija za študentska vprašanja
 • Komisija za uporabnike elektronskih komunikacijskih omrežij
 • Komisija za varstvo konkurence
 • Komisija za varstvo potrošnikov
 • Komisija za vrednostne papirje
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za varstvo pred diskriminacijo
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj nesojenih zakoncev
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za varstvo pred diskriminacijo
 • Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj nesojenih zakoncev

 

 

Sedaj, ko veste kje vse bi se morebiti želeli zaposliti lahko nadaljujemo na naslednji korak.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

2. Korak: Kje se prijavim na delo?

Seznam delovnih mest v javnem sektorju

Na tej spletni strani lahko preverite seznam odprtih delovnih mest v javni upravi Republike Slovenije. Ta vam omogoča enostavno filtriranje delovnih mest po različnih kriterijih, kar vam olajša iskanje želenih zaposlitev. Izbirate lahko med različnimi statusi delovnih mest, vključno s tistimi, ki so trenutno odprti, tistimi, ki so že zaključeni, ali pa si ogledate celoten seznam. Poleg tega lahko iščete delovna mesta po nazivu, vrsti objave, načinu zaposlitve, tipu zaposlitve, instituciji, kraju opravljanja dela ter določenem datumu. Ta orodja vam omogočajo, da hitro in učinkovito najdete priložnosti, ki se ujemajo z vašimi željami in potrebami.

 

Delovna mesta javna uprava

Vsako delovno mesto v seznamu je podrobno opisano in vključuje ključne informacije, ki vam bodo pomagale razumeti, kaj delo obsega. Tu boste našli opis delovnega mesta, zahteve za prijavo, natančne delovne naloge, kateri kandidati imajo prednost oziroma so preferirani ter postopek prijave.

 

Postopek prijave javna uprava

Vsako delovno mesto ima svoj način prijave, saj se lahko razlikujejo glede na zahtevane dokumente in postopke. Kljub temu je vse, kar potrebujete za prijavo, enostavno dostopno preko te spletne strani, kar vam olajša iskanje zaposlitvenih priložnosti. Za dodatno tehnično podporo so na voljo informacije o lokaciji, datumu objave delovnega mesta, roku za prijavo, načinu zaposlitve, instituciji in tipu objave.

 

Javna uprava zaposlitev - Kako do uspešne zaposlitve v javnem sektorju?

 

3. Korak: Nasveti za uspešno zaposlitev v javni upravi

 

 

 

Zaključek

Zaključimo torej z mislijo, da je zaposlitev v javni upravi Republike Slovenije izjemna priložnost za vse, ki si želijo soustvarjati boljšo družbo. V tem članku smo predstavili korake pri prijavi na delovna mesta v javni upravi ter seznam institucij, kjer so zaposlitve trenutno na voljo. S tem vam odpiramo vrata k uresničevanju vaših poklicnih ambicij in priložnost, da aktivno prispevate k razvoju države in izboljšanju življenja državljanov.

 

 

Preberite tudi