Kaj je regres in vse informacije o njem

🕑 Jun 19, 2023


 

Kaj je regres ?

 

Kaj je regres in vse informacije o njem

 

 

Kaj je regres za letni dopust

Regres je znesek, ki ga je delodajalec skladno z Zakonom o delovnih razmerjih dolžan plačati delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta.

Regres je največkrat izplačan v denarju (delodajalci običajno izvedejo nakazilo), razen če je s kolektivno pogodbo določeno drugače. 

 

 

Kdaj je delavec upravičen do regresa

Vsak delavec, ki ima pravico do letnega dopusta, ima pravico do regresa. Pravica do letnega dopusta nastane s sklenitvijo delovnega razmerja. Pomembno je vedeti, da pravica do dopusta in regresa pripadata delavcu, ki je zaposlen za polni ali polovični delovni čas. 

 

Glede na trajanje zaposlitve je delavec do regresa upravičen v sorazmernem deležu oziroma enakem deležu, kot je upravičen do dopusta v koledarskem letu, v katerem je zaposlen.  

 

 

Kdaj delavec prejme celoten regres

Delavec celoten regres prejme, če je zaposlen v celotnem koledarskem letu. Delavec je za vsak mesec zaposlitve upravičen do 1/12 regresa. 

 

V primeru, da je delavec v koledarskem letu zaposlen pri več delodajalcih, se breme dopusta in regresa porazdelita med vse delodajalce sorazmerno s trajanjem delovnega razmerja. 

 

 

Ali mora delavec vrniti prejeti regres za koledarsko leto, če mu v tem letu preneha pogodba o zaposlitvi

V kolikor se delovno razmerje med koledarskim letom prekine, delavec pa je že prejel celotni regres za to leto,  je dolžan delodajalcu vrniti preveč izplačan regres. 

 

Kaj je regres in vse informacije o njem

 

 

Višina regresa 

Višino regresa določa ZDR-1, in sicer mora delodajalec regres za letni dopust izplačati najmanj v višini bruto minimalne plače.

Delodajalec lahko izplača tudi višji znesek (skladno s kolektivno pogodbo ali po lastni odločitvi), ki je do višine povprečne bruto plače v RS oproščen dajatev oziroma se od njega ne obračunajo prispevki za socialno in zdravstveno zavarovanje ter akontacija dohodnine.

 

V primeru izplačila regresa, ki je višji od povprečne višje plače, se obdavči le del regresa, ki presega 100 % povprečne plače. 

 

V letu 2023 minimalna plača in minimalni znesek regresa znaša 1.203,36 evra. Ker regres ni obdavčen, gre za neto znesek regresa

 

 

Višina regresov v preteklih letih

2022: 1074,43 €

2021: 1.024,24 €

2020: 940,58 €

 

 

Kaj je regres in vse informacije o njem

 

 

Roki za izplačilo regresa 

Regres mora delodajalec izplačati najkasneje do 1. julija v tekočem koledarskem letu, razen v naslednjih primerih: 

  • Poznejša sklenitev pogodbe o zaposlitvi
  • Določila v kolektivni pogodbi
  • Nelikvidnost delodajalca 

 

V primeru, da ima delodajalec likvidnostne težave in mu hkrati kolektivna pogodba dopušča, da regres izplača kasneje, je skrajni rok 1. november. Po tem roku lahko delavec zahteva tudi zamudne obresti.  

 

V primeru poznejše sklenitve delovnega razmerja, zakon ne določa konkretnega roka za izplačilo, sodna praksa pa kaže na to, da mora biti regres delavcu izplačan do konca koledarskega leta. 

 

Javnim uslužbencem delodajalci na primer regres izplačajo skupaj z majsko plačo. Preberite še druge  specifike zaposlitve v javnem sektorju. 

 

 

Kaj lahko storite, če vam delodajalec ni izplačal regresa

Delavec lahko o neizplačilu regresa najprej sam opozori delodajalca in preveri, zakaj je prišlo do tega. Ta korak ni zakonsko obvezen, je pa priporočljiv, saj lahko pripomore k hitrejšemu in cenejšemu reševanju zadeve. 

 

Če vam regres ni bil izplačan, a ga je delodajalec obračunal na plačilni listi, lahko delavec vloži izvršbo in se tako izogne možnosti, ki se jo delavci običajno poslužujejo v skrajnih primerih, to je vložitev tožbe na delovnem sodišču. 

 

Tožbo v primeru neizplačila regresa je potrebno vložiti v roku petih let, kar je rok, v katerih zastarajo terjatve iz delovnega razmerja. 

 

Zaposleni, ki regresa ni prejel, lahko prekršek delodajalca prijavi tudi inšpektoratu RS za delo. Ta sicer ne more odrediti izplačila regresa oziroma ga izterjati, lahko pa za ugotovljene kršitve (neizplačilo ali zamude pri plačilu) delodajalce oglobijo z globo od 3000 do 20.000 evrov. 

Postopek prijave lahko (anonimno) začnete na portalu e-uprava

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri