Očetovski dopust - pravice, zakonodaja in druge informacije

🕑 Sep 13, 2023


 

V tem članku se bomo osredotočili na starševski dopust. Bolj specifično na očetovski dopust. Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka. Je pravica, ki se urejam v skladu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Vrste starševske odsotnosti

 

V Sloveniji sicer obstajata dve vrsti odsotnosti ob rojstvu otroka: materinski dopust za mamo, očetovski dopust za očeta in starševski dopust. Starševski dopust je enako dolg za mati in očeta ter je razdeljen na prenosljivi in neprenosljivi del dopusta. Prenosljivi del dopusta se lahko prenese na osebo, ki dejansko skrbi za otroka v danem trenutku in potrebuje te dni dopusta.

 

 

 

Zgodovina očetovskega dopusta

Ne preseneča, da so Nordijska države bile prve, ki so se zavzele za očetovski dopust. Švedska, Islandija, Danska, Norveška in Finska so bile prve. Norveška se je leta 1993 želela spoprijeti z diskriminacijo mater in predlagala iniciativo “daddy quota.” Želela je uravnovesiti število ur izostanka od dela med moškimi in ženskami. S tem je predvidevala določeno število dni dopusta, ki jih lahko koristi izključno oče. Temu je sledila Švedska in nato še ostale. Posledice teh vladnih ukrepov so precej pomembne saj zmanjšajo razlike med spoloma na trgu dela in hkrati dileme o odločitve glede nosečnosti ter nenazadnje morebitnega preferiranja moške delovne sile pri zaposlovanju. Ukrep zmanjša vrzel v karieri dotične ženske kot tudi v odhod s trga delovne sile v skrajnem primeru.

 

Očetovski dopust - pravice, zakonodaja in druge informacije

 

 

Slovenija in očetovski dopust

Očetovski dopust je bil v Sloveniji uveden leta 2002. Do leta 2015 so imeli očetje 15 dni plačanega in 75 dni neplačanega dopusta. V letošnjem letu pa je prišlo do določenih sprememb, ki jih obravnavamo v tem članku.

 

 

Nepredvideni dolgotrajni pozitivni učinki očetovskega dopusta

Čeprav očetovski in starševski dopust ne traja dolgo, se lahko pozitivni vzorci glede delitve dela ohranijo še daleč v prihodnosti in vodijo v 11 % zmanjšanje konfliktov glede delitve hišnih opravil. Izkušnje iz tujine kažejo, da neprenosljiv del očetovskega dopusta, ki je urejen tudi v Sloveniji, spodbudi očeta, da ga izkoristi. To vodi k enakopravnejši delitvi družinskih obveznosti. Ta pa ima pozitivne učinke na mati, ki ima tako olajšano vrnitev v službo ali na trg delovne sile. Dandanes je še vedno razširjena neenakomerna delitev dela v domovih. To je vse neplačano delo, ki ga morajo ženske opravljati. Če to delo ne bi bilo opravljeno, bi dejansko bile še širše civilizacijske posledice in ne samo na družinski ravni. Ker pa je to delo opravljeno v večji proporciji iz strani ženske pa to tudi pomeni, da je ženska obremenjena z dvakratnim delom, ki pa ne pade na ramena moškega. Moški ima lahko tako večjo možnost se povzpeti na kariernih lestvicah ali zapostavljati varstvo in skrb za otroke. Negativne posledice neuravnovešena dela vodijo k zaostajanju žensk pri svojih ciljih na trgu dela. Spremembe kot so neprenosljivi del očetovskega dopusta je zelo efektivno orodje, kjer očetje spoznajo še “drugo” stran gospodinjstva.

 

Očetovski dopust - pravice, zakonodaja in druge informacije

 

Starševski dopust 2023 - kakšne spremembe prinaša leto 2023

 

Spremembe očetovskega dopusta 2023 na kratko:

 • očetovski dopust skrajšan iz 30 dni na 15 dni
 • starševski dopust pa podaljšan iz 130 na 160 dni

*podrobnosti spodaj

 

Zakonodajne posebnosti očetovskega dopusta

 • Pravico do očetovskega dopusta ima oče tako v zakonski kot zunajzakonski skupnosti.
 • Pravica do očetovskega dopusta je praviloma neprenosljiva.
 • Če oče ne izrabi očetovskega dopusta ga lahko pod enakimi pogoji izrabi materin zakonec ali zunajzakonski partner, ki dejansko neguje in varuje otroka.
 • Namera izrabe dopusta mora biti obveščena delodajalcu najkasneje 30 dni pred predvidenim dopustom.
 • 15 dni očetovskega dopusta se lahko porabi v prvih treh mesecih po rojstvu otroka.
 • Neprenosljivi del starševskega dopusta se lahko porabi kadarkoli od rojstva otroka in najkasneje do osmega leta starosti otroka.
 • Neprenosljivi del se lahko koristi istočasno z mamo.
 • Država je očetu dolžna izplačevati očetovsko nadomestilo med izkoriščanjem očetovskega dopusta.
 • Ob rojstvu dveh ali več otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni.
 • Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi v primeru posvojitve ali podelitve starševske skrbi sorodniku dveh ali več otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka. 

 

 

S prvim aprilom se je spremenilo kar nekaj podrobnosti glede očetovskega dopusta v Sloveniji, ki ga ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F), ki ga najdete na tej povezavi.. Novela zakona velja za starše otrok, ki so bili rojeni od 1. aprila 2023 dalje. Pred spremembo zakona je veljalo, da ima oče 30 dni očetovskega dopusta, mati 105, oba skupaj pa še 260 dni starševskega dopusta. Z novim zakonom začne veljati 15 dni očetovskega dopusta in 160 dni starševskega dopusta, od katerega je 60 dni neprenosljivih. Prenosljivost pomeni, da se lahko število dni dopusta prenese na osebo, ki dejansko skrbi za otroka namesto očeta. Materinski dopust pa v novem zakonu ostaja nespremenjen, razen starševskega dopusta, ki bo sedaj 160 dni, tako kot pri očetu, kot tudi 60 dni od teh 160 dni, ki bodo neprenosljivi.

 

Kaj to pomeni v praksi?

V praksi to pomeni, da lahko oče 100 dni prenese na mater. Tako lahko mati otroka porabi 260 dni starševskega dopusta in dodatno 105 dni materinskega dopusta. Vse skupaj lahko ima mati 365 dni dopusta. Enako velja, da lahko mati prenese 100 ur na očeta, kar pomeni, da ima lahko oče poleg 160 ur starševskega dopusta in 15 dni očetovskega dopusta tudi 100 ur prenesenega materinega dopusta. Materi pa še vedno ostane 60 dni prenosljivega materinskega dopusta. 

 

Krajši delovni čas in izgubljeni dohodek

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih poleg očetovskega in starševskega dopusta tudi krajši delovni čas zaradi starševstva ter delno plačilo za izgubljeni dohodek.

 

 

 

Višje starševsko nadomestilo

Do 1. aprila 2023 je starševsko nadomestilo znašalo 2,5-kratnik povprečne mesečne plače. Ta se bo zvišalo zaradi spremembe definicije povprečne plače. Povprečna plača sedaj ne bo več nominalno določena v Zakon o usklajevanju transferjev posameznikov in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Ta je prej bila določena na višini 4.239,92 € bruto. Podatki se bodo sedaj pridobivali s Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) za preteklo leto (5.059,80 €). Starši, ki imajo omejitev, ni potrebno vložiti nove vloge, višje izplačilo bo avtomatično v maju. Te novosti se uporabljajo od 1.4.2023, tudi za starše otrok, rojenih pred tem datumom.

 

 

Krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka

Obdobje dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka se bo podaljšalo do osmega leta otrokove starosti. Do sedaj je veljalo, da se obdobje dela s krajšim delovnim časom lahko koristi do zaključka prvega razreda osnovne šole. Z novelo ga lahko sedaj uveljavljata oba starša hkrati, a pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko.

 

Delno plačilo za izgubljeni dohodek (DPID)

Delno plačilo za izgubljen dohodek ali skrajšano DPID je plačilo, ki ga prejme starš, ko prekine delovno razmerje ali začne delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka ali otroka z boleznijo iz seznama hudih bolezni.

 

Po noveli zakona bodo lahko DIPD v večjem obsegu (20 do 30 ur tedensko) prejemali tudi starši otrok, ki so nameščeni v institucionalnem varstvu, vendar nekaj časa preživijo tudi doma. V primeru, da je otrok v zavodu, kjer ima celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljen dohodek tudi za 20 do 30 ur za obdobje enega leta, če je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge.

 

Več o DPID si lahko preberete na tej strani. Vlogo za uveljavitev pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek pa najdete na tej strani.

 

 

 

Zanimiva dejstva očetovskega dopusta po svetu

 

Združene države Amerike so definitivno popolnoma neurejene kar se tiče očetovskega dopusta, saj zadevo država ne ureja in očetom - kot tudi materam - ne pripada nič plačanega porodniškega dopusta. Zadevo lahko urejajo na ravni posamezne delovne organizacije. Prav Tako nimajo urejenega starševskega nadomestila, krajšega delovnega časa zaradi nega in varstva otrok in niso upravičeni do delnega plačila za izgubljeni dohodek. Na drugi strani ima Danska dobro urejen očetovski dopust, ampak je ta obvezen. Zato se nekateri Danci potegujejo za neobvezni očetovski dopust, saj se v nekaterih primerih zgodi, da je oče tisti, ki služi več v družini. V Južni Koreji in na Japonskem pa ima oče kar eno leto plačanega očetovskega dopusta

 

Te zanima starševski dopust?

 

V Sloveniji sicer obstajata dve vrsti odsotnosti ob rojstvu otroka: materinski dopust za mamo, očetovski dopust za očeta in starševski dopust. Starševski dopust je enako dolg za mati in očeta ter je razdeljen na prenosljivi in neprenosljivi del dopusta. Preberi se več o porodniškem dopustu v tem članku porodniški dopust.

 

 

 

Nekaj malega za na konec

Raziskava v Sloveniji, ki je raziskovala vplive veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke, je ugotovila, da med drugim očetje očetovski dopust koristijo v manjši meri, ker si več neplačanega dopusta finančno ne morejo privoščiti in ker delodajalec temu ni naklonjen. Nekateri anketiranci pa so menili, da pri negi majhnega otroka niso / ne morejo biti koristni ali pa bi jih sodelavci, prijatelji ali znanci zasmehovali. Finančna situacija je definitivno legitimni razlog. Kar se pa tiče zasmehovanja - predlagam, da si preberete ta članek glede porodniškega dopust porodniški dopust, ki med drugim opisuje čez kaj vse mora iti mati po porodu. Mati potrebuje podporo. Ni pomembno kaj si mislijo vaši sodelavci, prijatelji ali znanci. Če ne drugega, imate  izjemno priložnost narediti nekaj dobrega in razširiti njihova obzorja - morebiti izboljšate poporodno izkušnjo naslednje matere. Srečno in čestitke!

 

Očetovski dopust - pravice, zakonodaja in druge informacije

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri