Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

🕑 Jul 19, 2023


     Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

 


 

Porodniška

 

Prihod novorojenčka je pomemben dogodek, ki zahteva vso našo pozornost, zato je staršem namenjen tudi porodniški dopust. Katere pravice ob rojstvu otroka vam pripadajo, če ste zaposleni, če imate s.p., če ste študent ali brezposeln? Kaj morate urediti pred nastopom porodniškega dopusta? Odgovarjamo na vprašanja, ki jih odpira porodniška.

 

Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

 

 

Porodniški dopust je sestavljen iz materinskega, očetovskega in starševskega dopusta

Ko govorimo o porodniškem dopustu, največkrat mislimo na enoletno materino odsotnost z dela. A obdobje porodniške je pravzaprav razdeljeno nekoliko drugače, in sicer na materinski, očetovski in starševski dopust. 

 

Materinski dopust pripada materi za pripravo na porod, nego in varstvo otroka takoj po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. 

Materinski dopust se praviloma prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni neprekinjeno. Obvezno pa 15 dni. 

Če materinskega dopusta na dan poroda še niste nastopili oziroma v primeru rojstva nedonošenčka, se materinski dopust samodejno začne z dnem rojstva otroka.

V tem času je mati polno odsotna z dela.

Očetovski dopust se je z novelo zakona skrajšal iz 30 na 15 koledarskih dni, katere oče izrabi do tretjega meseca starosti otroka. 

Očetovski dopust z vlogo uveljavljajo tudi druge osebe, ki negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu, to so lahko materin zakonec ali zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti 

Starševski dopust traja 320 dni oziroma 10 mesecev in pol, nastopi po materinskem dopustu.  Do njega sta upravičena oba starša (vsak do 160 dni), ki si ga lahko razdelita. 

Najbolj uveljavljena praksa do sedaj je bila, da svoj del starševskega dopusta oče prenese na mamo, ki nato z otrokom doma ostane eno leto, a z aprilom je prišlo do sprememb na tem področju. 

Novela zakona za otroke, rojene po 1. aprilu 2023, ureja, da ima tudi oče 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta. Doslej je to veljalo le za mater. Tako lahko sedaj en ali drug na drugega preneseta 100 dni. 

 

 

Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

 

 

Ali porodniška pripada le zaposlenim 

Ja. Koriščenje porodniškega dopusta je pravica tistih, ki so na dan pred začetkom porodniške zaposleni in tistih, ki so bili zaposleni vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih, to velja tudi, če imate sedaj s.p. 

Torej, tudi če ste samostojna podjetnica, vam pripada porodniški dopust. Najbolj pomembno je, da ste dan pred nastopom porodniškega dopusta zavarovani, saj ste na podlagi tega upravičeni do porodniškega dopusta in tudi nadomestila. 

Tako kot za zaposlene matere velja, da so polno odsotne z dela, med porodniškim dopustom tudi samostojne podjetnice ne smejo opravljati dela, saj plačevanje prispevkov prevzame država. V primeru ugotovljene kršitve, podjetnica izgubi pravico do nadomestila in more znesek tudi vrniti. 

 

Starševski dodatek za nezaposlene, študentke in dijakinje

Kljub temu da dijakinje, študentke in nezaposlene osebe ne morejo uveljavljati porodniškega dopusta, pa jim pripada starševski dodatek, in sicer mesečni znesek, ki ga prvih 77 dni prejema mati, kasneje pa skladno s pisnim dogovorom lahko tudi oče. Starševski dodatek eden od staršev prejema 365 dni od rojstva otroka, prejemnik je v tem času vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

 

Višina porodniške oziroma nadomestila 

Starševsko nadomestilo je sorazmerno z osnovo za zavarovanje. Natančneje, višina nadomestila je izračunana od povprečne osnove (plača, bolniško nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost …), obračunane v zadnjem letu. Nadomestilo je enakovredno osnovi, tako matere kot očetje prejmejo 100 % nadomestilo. 

Materinsko nadomestilo je navzgor neomejeno, omejena pa je višina starševskega oziroma očetovskega nadomestila, in sicer se bo po novem štel podatek o povprečni plači.

 

Denarna pomoč ob rojstvu otroka 

Vsi novorojenčki oziroma starši, ki imajo v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče, prejmejo pomoč ob rojstvu otroka enkraten znesek v višini 404, 96 evrov. Poleg državne pomoči, enkratno pomoč v različno visokih zneskih izplačajo tudi nekatere občine. 

 

Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

 

 

Kdaj o nosečnosti in nastopu porodniške obvestiti delodajalca 

Zakon ne določa, da morate delodajalca obvestiti o nosečnosti, vendar pa določa, da je delavec dolžan delodajalca obvestiti o vseh okoliščinah, ki vplivajo na delovno razmerje in opravljanje dela. 

O nosečnosti delodajalca obvestite čim prej, in sicer z zdravniškim potrdilom. Od dne seznanitve delodajalca z nosečnostjo do poroda se pri delodajalcu šteje nosečnost. 

Odvisno od vašega delovnega mesta, bo delodajalec lahko sprejel določene ukrepe s področja varstva in varovanja zdravja, tega pa ni dolžan storiti, dokler mu za nosečnost ne poveste. 

S tem, ko obvestite delodajalca o nosečnosti, takoj začne veljati zaščita pred odpustom. Ta se preneha štiri mesece po rojstvu, pri ženskah na starševskem dopustu pa štiri tedne po prenehanju starševskega dopusta. 

Izjeme pri tem so poskusno delo, sezonsko delo in počitniško.  Med poskusno dobo niste dolžni obvestiti delodajalca o nosečnosti.

 

V kolikor sklepate delovno razmerje, ko ste že noseči, in sicer 58 dni ali manj pred predvidenim datumom poroda, morate ob sklenitvi delovnega razmerja o tem obvestiti delodajalca. 

Prav tako delodajalca obvestite o izrabi porodniškega dopusta, in sicer vsaj 30 dni pred nastopom dopusta oziroma 58 dni pred datumom poroda, ki ga je določil ginekolog. 

V primeru, da do rojstva otroka delodajalca niste obvestili, ga morate vi, vaš sorodnik ali zdravstvena služba obvestiti najkasneje v treh dneh po porodu. 

 

Drugi postopki pred pričetkom porodniške 

Nosečnica, najsi je zaposlena pri delodajalcu ali samostojna podjetnica, mora največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda obiskati pristojni center za socialno delo. Pristojni CSD je tisti, kjer ima nosečnica prijavljeno stalno prebivališče. 

NA CSD-ju vas seznanijo z nadaljnjim potekom postopka, ob obisku pa je dobro, da preberete pogosta vprašanja, vodič po postopkih in izpolnite potrebne vloge, zbrane na gov.si. 

Podatke o osnovi CSD sam pridobi od finančne uprave.

 

Konec porodniške
Ko se konča starševski dopust, lahko starši koristijo možnost skrajšanega delovnega časa.

Pred novo ureditvijo je veljajo, da lahko pravico do krajšega delovnega časa koristi eden od staršev, eno leto skrajšanega delovnega časa pa je bilo neprenosljivo. Če se starš za to ni odločil, kasneje tega ni mogel uveljavljati. Zdaj imata možnost polovičnega delovnega časa oba starša, in sicer brez prej navedene omejitve. 

Pravico do polovičnega delovnega časa lahko starša z enim otrokom koristita do otrokovega tretjega leta starosti. V primeru dveh ali več otrok, imata starša možnost polovičnega delovnega časa do osmega leta starosti najmlajšega otroka. 

 

Kako delodajalec staršem obračuna skrajšani delovni čas 

Če starš dela skrajšani delovni čas, delodajalec plača dejansko delovno obveznost, prispevke za socialno varnost do polne delovne obveznosti od osnove in ne manj od sorazmernega dela minimalne plače, pa plača država. 

 

Porodniška - Katere novosti je prineslo leto 2023

 

 

Pred novo zaposlitvijo spoznajte delodajalca, da vas v prihodnosti ne bo strah povedati za nosečnost

Če iščete novo zaposlitev oziroma veste, da jo boste v svoji prihodnosti, istočasno pa veste tudi, da boste slej kot prej načrtovali razširitev družine, je seveda pomembno, da se tega takrat ne boste bali povedati delodajalcu.

Na razgovoru vas o tem, ali imate družino oziroma jo načrtujete, delodajalec ne bi smel vprašati, čeprav se to pogosto dogaja, včasih namerno včasih nenamerno. Ali boste odgovorili iskreno, je seveda odvisno od vas, še pred razgovorom pa lahko že na Preveri podjetje pobrskate med potencialnimi delodajalci in kako jih ocenjujejo njihovi zaposleni. Dragocene informacije o kulturi podjetja, vam lahko dajo tudi majhen vpogled v to, kako delodajalci sprejemajo svoje zaposlene – samske, mamice, bodoče mamice …

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri