Knjižnica: zaposlitev za ljubitelje knjig

🕑 May 22, 2023


 

Zaposlitev v knjižnjici

 

Knjižnica: zaposlitev za ljubitelje knjig

 

Mnogi, ki so bili že v otroštvu knjižni molji in so svoje proste trenutke najraje preživeli poglobljeni v knjige, si želijo s knjigami ostati tudi v odraslosti. Delo knjižničarja ali bibliotekarja se morda zdi idealno za vse ljubitelje knjig, a kot vsaka zaposlitev, tudi delo v knjižnici zahteva določene kompetence in v sebi skriva veliko več, kot je videti na prvi pogled.

 

 

Delo v knjižnici

Za začetek moramo definirati pojme in različna delovna mesta v knjižnici. Zaposlitev je mogoča v različnih institucijah:

 • nacionalni knjižnici,
 • splošni knjižnici,
 • šolski knjižnici,
 • visokošolski oz. univerzitetni knjižnici,
 • specialni knjižnici (knjižnice, ki so specializirane za specifično področje, npr. Centralna pravosodna knjižnica),

zaposlite pa se lahko tudi v antikvariatih, založbah in knjigarnah, kjer se delo od zaposlitve v knjižnici nekoliko razlikuje, a še vedno zahteva dobro poznavanje literature in knjižničnega kataloga.

Obstaja torej določena mera fleksibilnosti glede delovnega okolja, različne vrste knjižnic pa zahtevajo poznavanje drugačne literature. Poleg tega se delo v knjižnici deli tudi na različne oddelke:

 • oddelek za odrasle,
 • oddelek za otroke in mladino,
 • študijski oddelek s strokovno literaturo,
 • oddelek za multimedijo (zbirke zgoščenk, kaset, posnetkov itd.),
 • oddelek s tujo literaturo ali literaturo v tujem jeziku …

Predvsem je drugačno delo na oddelku za otroke, saj le-to poleg dobrega poznavanja otroške in mladinske literature pogosto zahteva dodatno usposabljanje, in sicer za naziv pravljičarja. Naloge pravljičarjev v knjižnici poleg zaposlitve kot knjižničar ali bibliotekar obsegajo tudi organizacijo in izvedbo pravljičnih uric oziroma uric pravljic, za katere izberejo primerne pravljice domačih in tujih avtorjev ter jih doživeto preberejo otrokom, ki se uric udeležijo. Poleg tega so aktivni na področju Bralne značke, ki jo vsako leto organizira Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS.

 

Knjižnica: zaposlitev za ljubitelje knjig

 

 

Zaposlitev v knjižnici glede na izobrazbo

Če izvzamemo posebnost pravljičarstva, se tudi sicer zaposlitev v knjižnici spremeni glede na vaš nivo dosežene izobrazbe. Za kar najbolj poglobljeno razumevanje in poznavanje knjižničarske dejavnosti obstaja študij bibliotekarstva, ki je na voljo na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mogoč je dodiplomski in podiplomski študij, vendar za zaposlitev v knjižnici ni nujno obvezen, saj so v vsaki knjižnici potrebni tudi sodelavci z drugačno izobrazbo, prepoznate pa jih lahko po nazivih.

Knjižničar je pojem, ki se lahko uporablja na splošno za vse, ki so zaposleni v knjižnici, kot naziv pa se uporablja za tiste zaposlene, ki imajo končano srednješolsko izobrazbo. Delovne naloge knjižničarja obsegajo predvsem vodenje evidence in vračanje izposojenih knjig, vpisovanje novih članov in delo za blagajno. Za delo knjižničarja je torej potrebna le srednješolska izobrazba, prednost pa seveda predstavljajo izkušnje z delom v knjižnici kot dijak, če se želite zaposliti takoj po končanem šolanju.

Bibliotekar je delovno mesto v knjižnici, ki zahteva univerzitetno, a ne nujno bibliotekarsko izobrazbo. Naloge bibliotekarja so zahtevnejše, saj obsegajo izposojo knjižničnega gradiva (tudi med drugimi knjižnicami), pa tudi zbiranje in obnavljanje knjig. Poleg tega je zadolžen za katalogizacijo vsega gradiva (tako knjižnega kot neknjižnega) v različnih informacijskih mrežah (npr. COBISS), za to pa mora imeti dobro poznavanje standardov univerzalne decimalne klasifikacije.

Nazivi bibliotekarja se še naprej delijo na:

 • bibliotekarja pomočnika,
 • bibliotekarja,
 • bibliotekarja z magisterijem,
 • bibliotekarja z doktoratom.

Kljub temu, da je pri zaposlitvi bibliotekarja pogosto zaželeno, da ima bibliotekarsko izobrazbo, pa specialne knjižnice in knjižnice z veliko specializiranimi oddelki pogosto iščejo tudi diplomante iz drugih študijskih smeri, saj imajo tako poglobljeno znanje na specifičnih znanstvenih področjih, ki jih pokriva knjižnica.

 

Knjižnica: zaposlitev za ljubitelje knjig

 

 

Kaj potrebujem za zaposlitev v knjižnici?

Poleg želje do dela s knjigami in ustrezne izobrazbe glede na delovno mesto v knjižnici, za katerega se potegujete, morate pred začetkom dela ali najkasneje v roku 2 let po začetku zaposlitve v knjižnici opraviti bibliotekarski izpit, kot je določeno s Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu in 39. členom Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1). Njegova vsebina se razlikuje glede na vašo izobrazbo in naziv delovnega mesta.

Zaposlitev v knjižnici torej zahteva opravljen:

 • bibliotekarski izpit za knjižničarja ali
 • bibliotekarski izpit za bibliotekarja
 • in dopolnilni bibliotekarski izpit za tiste, ki so v času po opravljenem bibliotekarskem izpitu pridobili višjo izobrazbo.

Več o postopku prijave na bibliotekarski izpit lahko najdete na spletni strani Nacionalne in univerzitetne knjižnice (NUK).

Poleg tega je seveda zaželeno poglobljeno poznavanje raznolike literature, zanimanje za knjige, saj morajo knjižnice redno spremljati izdaje novih knjig in jih dodajati knjižničnemu katalogu, pa tudi dobra organiziranost, ki jo zahteva katalogizacija gradiva. Pogosto gre s poklicem knjižničarja z roko v roki tudi zahtevnejša uporaba računalnika, nemalo šolskih knjižničarjev pa pogosto poleg knjižničarskega dela poučuje tudi informatiko in šolarje seznanja z uporabo računalnika v šolske namene.

 

Knjižnica: zaposlitev za ljubitelje knjig

 

 

Kako najti prosta delovna mesta v knjižnici

Kot pri iskanju drugih vrst zaposlitev in delovnih mest, lahko v iskalno polje izbranega zaposlitvenega portala vpišite naziv delovnega mesta, ki ga iščete, torej knjižničar ali bibliotekar, nekatere spletne strani pa redno objavljajo novosti na tem področju, zato jih je vredno redno spremljati, da ne spregledate objav o prostih mestih v svoji najbližji knjižnici:

Ker gre za delo v javnem sektorju, je plača zakonsko določena, vendar je kljub temu izkušnja knjižničarjev z delom v različnih knjižnicah lahko drugačna, kar lahko preverite na portalu preveri-podjetje.si, seveda pa je dobrodošla tudi vaša izkušnja, če ste zaposlitev v knjižnici že izkusili in bi jo radi delili z drugimi. V iskalnik portala vpišite iskalni niz »knjižnica«, po kliku na gumb Iskanje pa se vam bodo izpisale vse knjižnice v bazi, za katere lahko preverite oceno, ki so jo podali zaposleni knjižničarji in bibliotekarji.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri