ZGS prosta delovna mesta – Odkrijte priložnost za kariero v gozdarstvu

🕑 Mar 07, 2024


 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) igra ključno vlogo v prizadevanjih za varovanje in upravljanje enega izmed najdragocenejših naravnih virov države - gozdov. Kot osrednja institucija za upravljanje, varovanje in ohranjanje slovenskih gozdov, ZGS ne le skrbi za zdravje in rodovitnost gozdov, ampak tudi za njihovo dostopnost in trajnostno izkoriščanje za prihodnje generacije.

 

Kakšna je vloga ZGS?

 

Zavod za gozdove Slovenije igra nenadomestljivo vlogo v slovenskem naravnem okolju, saj predstavlja osrednjo organizacijo, ki zagotavlja, da slovenski gozdovi ostanejo, zdravi, rodovitni in dostopni za prihodnje generacije. Njihovo delo ni omejeno zgolj na fizično skrb za gozdove, temveč zajema tudi razvoj in implementacijo celovitih strategij za trajnostno upravljanje gozdnih virov.

 

Ena od ključnih nalog ZGS je načrtovanje in izvajanje različnih ukrepov, ki zagotavljajo zaščito gozdov pred škodljivimi vplivi, kot so bolezni, škodljivci, požari in nezakonite sečnje. To vključuje tudi obnovo gozdov, ki so bili poškodovani zaradi naravnih nesreč ali človeške dejavnosti.

 

ZGS prosta delovna mesta – Odkrijte priložnost za kariero v gozdarstvu

 

ZGS tesno sodeluje z raziskovalnimi ustanovami in mednarodnimi organizacijami za razvoj najboljših praks in tehnologij, ki omogočajo učinkovito obnovo in trajnostno upravljanje gozdov. Poleg upravljanja z gozdovi v državni lasti, igra ZGS pomembno vlogo pri podpori zasebnim lastnikom gozdov.

 

Preko individualnega svetovanja in organiziranih izobraževalnih programov ZGS lastnikom pomaga razumeti njihovo vlogo pri ohranjanju gozdov in jih usmerja pri izvajanju najboljših praks za trajnostno gospodarjenje. To vključuje pomoč pri načrtovanju sečnje, obnove gozdov, varstva pred škodljivci in boleznimi, ter upravljanje z gozdnimi ekosistemi na način, ki spodbuja biotsko raznovrstnost.

 

ZGS prosta delovna mesta – Odkrijte priložnost za kariero v gozdarstvu

 

ZGS se zaveda pomena izobraževanja in ozaveščanja javnosti o vlogi gozdov v ekosistemu in družbi. Preko različnih programov, delavnic in publikacij ZGS spodbuja razumevanje pomena gozdov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščito tal in vode, skladiščenje ogljika in kot vir rekreacije in dobrega počutja za ljudi.

 

Prav tako se osredotočajo na pomen gozdov v boju proti klimatskim spremembam, kar še dodatno poudarja potrebo po njihovi zaščiti in trajnostnem upravljanju.ZGS s svojim delom zagotavlja, da slovenski gozdovi ostanejo ena od najbolj cenjenih naravnih bogastev države, hkrati pa krepijo ekološko, socialno in ekonomsko vrednost gozdov za sedanje in prihodnje generacije.

 

Katere profile išče ZGS?

 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je dinamično okolje, ki se prilagaja potrebam slovenskih gozdov in družbe. V iskanju zaposlenih se ZGS osredotoča na pestrost talentov, ki lahko prispevajo k različnim aspektom gozdarstva in upravljanja naravnih virov. Poglejmo podrobneje, katere profile ZGS išče in kaj od kandidatov pričakuje.

 

Gozdarji in gozdarski inženirji

 

Gozdarji in gozdarski inženirji so hrbtenica ZGS. Ti strokovnjaki se ukvarjajo z načrtovanjem, izvajanjem in nadzorom različnih gozdarskih dejavnosti, od sečnje do obnove gozdov. Pričakuje se, da imajo globoko razumevanje ekologije gozdov, gospodarjenja z gozdom in trajnostnih praks. Poleg tehničnega znanja je za te vloge ključno tudi praktično znanje, kot so veščine dela z gozdarsko opremo in sposobnost dela v različnih vremenskih pogojih.

 

Strokovnjaki za varstvo narave

 

Za ZGS je varstvo narave ena od ključnih prioritet. Strokovnjaki za varstvo narave se osredotočajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti, zaščito ogroženih vrst in habitatov ter razvoj strategij za zmanjšanje negativnih vplivov na naravno okolje. Od kandidatov se pričakuje poglobljeno znanje ekologije, varstva narave in zakonodaje, ki ureja to področje.

 

Administrativno osebje

 

Kot vsaka velika organizacija, tudi ZGS potrebuje zanesljivo administrativno podporo. Administrativni delavci zagotavljajo, da so vse operacije gladko izvedene, od finančnega upravljanja in človeških virov do komunikacij in logistike. Pričakuje se odlično organizacijsko sposobnost, veščine upravljanja s časom in sposobnost dela z različnimi računalniškimi programi.

 

IT strokovnjaki

 

Digitalizacija in uporaba naprednih tehnologij igrajo vse pomembnejšo vlogo v upravljanju gozdov. IT strokovnjaki pri ZGS razvijajo in vzdržujejo informacijske sisteme, ki omogočajo učinkovito zbiranje podatkov, analizo in odločanje. Od kandidatov se pričakuje znanje programiranja, upravljanja podatkovnih baz, kibernetske varnosti in drugih IT veščin, ki podpirajo sodobne gozdarske prakse.

 

Ne glede na specifični profil, ZGS ceni kandidate, ki so predani ohranjanju narave, imajo sposobnost dela v ekipi, so prilagodljivi in imajo dobre komunikacijske veščine. Prav tako je pomembna sposobnost hitrega učenja in prilagajanja novim tehnologijam in metodam dela.

 

ZGS prosta delovna mesta

 

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je nedavno objavil dve prosti delovni mesti za določen čas, ki odražata njihovo potrebo po strokovnjakih, sposobnih nasloviti začasno povečan obseg dela. Prvo delovno mesto, "Revirni gozdar III", je odprto od 1. maja 2024 do 30. aprila 2025, medtem ko je drugo mesto, "Revirni gozdar III - pripravnik", na voljo od 1. maja 2024 do 31. decembra 2024.

 

Obe prosti delovni mesti pri ZGS zahtevata visoko stopnjo izobrazbe v gozdarstvu in lovstvu, poleg specifičnih pogojev, kot so delovne izkušnje v gozdarstvu, strokovni izpiti in usposobljenost za delo s pisarniškimi orodji. Posebno pozornost ZGS namenja tudi psihofizičnim zahtevam, kot so telesna pripravljenost in organizacijske sposobnosti.

 

ZGS prosta delovna mesta – Odkrijte priložnost za kariero v gozdarstvu

 

Izbrani kandidati bodo imeli priložnost delati na raznolikih in ključnih nalogah, ki vključujejo izdelovanje gozdnogojitvenih načrtov, izbiranje drevja za posek, sodelovanje z lastniki gozdov in izvajanje nadzora v gozdnem prostoru. Delo bo potekalo v območni enoti Sežana, kjer bodo imeli kandidati priložnost prispevati k upravljanju in ohranjanju enega izmed najpomembnejših naravnih virov Slovenije.

 

Rok za prijavo na obe delovni mesti se zaključi 28. marca 2024, kar kandidatom omogoča dovolj časa za pripravo in oddajo prijavnih dokumentov. ZGS poudarja, da nepopolnih prijav ne bodo upoštevali, zato je pomembno, da kandidati prijavo oddajo pravočasno. Za več informacij o postopku prijave in izvedbi javne objave lahko kandidati kontaktirajo ZGS na navedeno telefonsko številko.

 

Preverite, ali je ZGS dober delodajalec

 

Preden se odločite za prijavo na prosta delovna mesta pri Zavodu za gozdove Slovenije, je pomembno, da se informirate ne le o samih delovnih mestih, ampak tudi o ZGS kot delodajalcu. Da bi dobili celovit vpogled v delovno okolje, kulturo, zadovoljstvo zaposlenih in splošno mnenje o ZGS, je priporočljivo obiskati spletno stran "Preveri podjetje".

 

Ta platforma vam omogoča, da preverite delodajalca in pridobite mnenja zaposlenih o delodajalcu, kar vam lahko pomaga pri odločitvi, ali je ZGS pravo delovno mesto za vas. Raziskovanje in zbiranje informacij o potencialnem delodajalcu je ključnega pomena za uspešno karierno pot in zadovoljstvo na delovnem mestu. Zato ne oklevajte in si vzemite čas za preverjanje delodajalca na "Preveri podjetje", da boste lahko sprejeli informirano odločitev o svoji prihodnosti pri ZGS.

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri