ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

🕑 Nov 27, 2023


 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) predstavlja jedro zavezanosti k skrbi za zdravje vsakega posameznika v naši družbi. Njegova vloga in vrednost, ki jo prinaša, zajema vsak vidik našega zdravstvenega sistema, kjer zaposleni zagotavljajo potrebno zdravstveno varstvo, sam ZZZS pa ponuja tudi ustvarjalno okolje, ki spodbuja inovativnost ter profesionalni razvoj vsakega zaposlenega

 

Delo v ZZZS je priložnost, da postanete del skupnosti, ki si prizadeva za enakopraven dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe za vse. Sodelovanje s strokovnjaki na področju zdravstva odpira vrata ustvarjalnosti in trajnostnega razvoja ter omogoča oblikovanje in izvajanje politik, ki pomembno vplivajo na zdravje naših sodržavljanov.

 

ZZZS ne ponuja zgolj službe, temveč poslanstvo - priložnost, da soustvarjate inovativne rešitve ter neposredno vplivate na izboljšanje življenja posameznikov. Postanite del izziva in prispevajte svoje sposobnosti in strast k soustvarjanju bolj zdrave in skrbne družbe, spodaj pa preverite kje se lahko zaposlite znotraj ZZZS!

 

https://youtu.be/VXrVVg7wnBI  → video

 

 

Zanimiva dejstva o ZZZS, vašem potencialnem delodajalcu

 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ima svoje korenine v zgodovini Jugoslavije, ko je bil ustanovljen kot ena od večjih organizacijskih enot za upravljanje zdravstvenega zavarovanja. Sama ustanovitev ZZZS sega v leto 1992, ko je Slovenija postala samostojna država. Pred tem je bil sistem zdravstvenega zavarovanja organiziran na ravni nekdanje Jugoslavije.

 

ZZZS je bil vzpostavljen z namenom skrbeti za urejanje in izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na ozemlju Slovenije. Skozi leta je bil zavod priča številnim spremembam in razvoju, ki so sledili prizadevanjem za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti zdravstvenega sistema v Sloveniji.

 

Pomembno dejstvo je, da je ZZZS postal ključni steber slovenskega zdravstvenega sistema, ki skrbi za financiranje in organiziranje zdravstvenih storitev za državljane ter zavarovane osebe. Nenehno prizadevanje za izboljšanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenega varstva ter prilagajanje novim izzivom predstavljajo pomemben del zgodovine in identitete ZZZS.

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

ZZZS prosta delovna mesta

ZZZS na svoji spletni strani objavlja prosta delovna mesta dostopna na tem linku.

Kontakt: ZZZS, Sektor za razvoj kadrov in organizacijo, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana, e-pošta: DI@zzzs.si.

 

Zakaj izbrati prosto delovno mesto v ZZZS?

 

ZZZS se posveča ustvarjanju spodbudnega delovnega okolja, razvoju znanja in osebnosti naših sodelavcev ter razumejo, da lahko dobre poslovne rezultate dosežemo le s predanimi in usposobljenimi zaposlenimi. Z vsakim zapolnjenim prostim delovnim mestom sodelavcem zagotavljamo odlične delovne pogoje, uporabo sodobne elektronske podpore pri delu, prilagodljiv delovni čas, možnost dela od doma ter spodbujamo zdrav življenjski slog kot del promocije zdravja naših zaposlenih.

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

Vabijo tudi zdravnike, ki bi zanimale nove priložnosti in sistemski pristop v zdravstvenem varstvu. Če si želite delati v urejenem in dinamičnem delovnem okolju, ki omogoča strokovni razvoj in izpopolnjevanje, potem je ZZZS pravi naslov, saj ponuja možnost dela v prijetnem kolektivu zdravnikov različnih specializacij, kjer ste nenehno v stiku z najnovejšimi dogajanji v zdravstvenem sistemu.

 

https://youtu.be/HD42CGSvHys → video

 

 

ZZZS Struktura

Poznavanje potencialnega delodajalca je ključnega pomena zaradi več razlogov. Prvič, omogoča vam boljše razumevanje kulture in vrednot podjetja, kar vam lahko pomaga ugotoviti, ali se ujemate z njihovim delovnim okoljem. In drugič, podrobno raziskovanje podjetja vam omogoča, da se bolje pripravite na razgovor za zaposlitev. Znanje o podjetju vam omogoča postavljanje boljših vprašanj in izražanje zanimanja za specifične vidike njihove dejavnosti, kar lahko izrazi vašo motivacijo in pripravljenost.

 

V primeru ZZZS je potrebno vedeti, da ima 10 regijskih enot ter 45 izpostav po vsej Sloveniji. V svoji strukturi ima tudi Informacijski center in Direkcijo. Ob koncu leta 2020 je bilo v ZZZS zaposlenih 850 oseb.

 

Upravljanje ZZZS poteka preko skupščine, ki jo sestavljajo demokratično izvoljeni predstavniki delodajalcev (med njimi tudi predstavniki Vlade Republike Slovenije) in zavarovancev. Izvršni organ skupščine je Upravni odbor ZZZS. Odgovoren organ, ki izvaja poslovodstvo v skladu z odločitvami skupščine, je generalni direktor. Na regionalni ravni pa je organ upravljanja območni svet, ki deluje na 10 območnih enotah ZZZS.

 

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

Vodenje in upravljanje ZZZS

ZZZS upravlja skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki delodajalcev in zavarovancev, izbrani demokratično kot predstavniki plačnikov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. Izvršilni organ skupščine je Upravni odbor ZZZS. Poslovodni organ, ki je v tem primeru odgovoren skupščini, pa je generalni direktor. Organ upravljanja na regionalni ravni pa so območni sveti, ki so vzpostavljeni na desetih območnih enotah ZZZS.

 

Vodstvena struktura ZZZS omogoča vodjem organizacije, da pridobivajo podporo in naklonjenost članov upravnega odbora, pogosto s financiranjem projektov ali organizacij, v katerih ti člani odbora sodelujejo ali imajo interes. S tem se ustvarja mreža vzajemnosti, kjer direktorji lahko pridobivajo podporo v zameno za finančno podporo ali koristi za organizacije, povezane s člani odbora.

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

 

V skupščini ZZZS se poleg predstavnikov delodajalcev in zavarovancev pojavljajo tudi člani, ki zastopajo dobavitelje medicinskega materiala. Ti dobavitelji izkoriščajo sredstva iz proračuna ZZZS, kar lahko povzroči konflikte interesov. Prisotnost dobaviteljev v sestavi skupščine prinaša vprašanja o nepristranskosti, saj imajo neposreden interes in koristi pri odločanju o sredstvih ZZZS. Hkrati pa v skupščini ni predstavnikov zdravstvenih zavarovalnic, ki so dejansko tisti, ki morajo sofinancirati nabavo medicinskega materiala. To pomanjkanje predstavnikov zavarovalnic ustvarja neravnovesje v vplivu med ponudniki medicinskega materiala in zavarovalnicami, ki prispevajo sredstva v ZZZS.

 

To stanje vodi v potencialne konflikte interesov in neravnovesje v odločevalskih organih ZZZS, saj prisotnost različnih interesnih skupin v skupščini lahko vpliva na odločitve glede financiranja, nabave in upravljanja s sredstvi, ki so namenjena za zdravstveno oskrbo prebivalstva. S tem se lahko postavlja pod vprašaj transparentnost, neodvisnost ter pravična in učinkovita poraba sredstev v zdravstvu, kar je ključnega pomena za zagotavljanje visoko kakovostne zdravstvene oskrbe v Sloveniji.

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

Zaposlitev v ZZZS

Prosta delovna mesta so torej na voljo v naslednjih območnih enotah ZZZS:

  • Območna enota Celje
  • Območna enota Koper
  • Območna enota Krško
  • Območna enota Kranj
  • Območna enota Ljubljana
  • Območna enota Maribor
  • Območna enota Murska Sobota
  • Območna enota Nova Gorica
  • Območna enota Novo mesto
  • Območna enota Ravne na Koroškem

 

Kako preverite svojega delodajalca?

Če se morebiti odločite, da pa bi želeli delati v kateremkoli drugem podjetju pa vam priporočamo, da si ogledate portal Preveri Podjetje, kjer so objavljena anonimna mnenja zaposlenih o svojem delodajalcu.

 

 

Povzetek

Članek predstavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot ključno ustanovo, ki se zavzema za dobrobit in skrb za zdravje v slovenski družbi. Poudarja vlogo ZZZS-a pri zagotavljanju kakovostnega zdravstvenega varstva in ustvarjanju okolja, ki spodbuja inovativnost ter strokovni razvoj. Zaposlitev v ZZZS predstavlja priložnost za soustvarjanje politik in rešitev ter neposreden vpliv na izboljšanje življenja posameznikov.

 

ZZZS prosta delovna mesta - Kje se trenutno lahko zaposlite?

 

Opisali smo najpomembnejše vidike zgodovinskega razvoja ZZZS-a od njegove ustanovitve leta 1992, ki poudarjajo njegovo pomembno vlogo pri financiranju in organiziranju zdravstvenih storitev za državljane in zavarovane osebe ter nenehno prizadevanje za izboljšanje zdravstvenega sistema v Sloveniji.

 

Članek poudarja tudi vodstveno strukturo ZZZS-a, sestavljeno iz skupščine, upravnega odbora ter regionalnih organov, da si lahko lažje predstavljate kje znotraj ZZZS bi se morebiti želeli zaposliti.

 

Nadalje članek opisuje, da ZZZS ne ponuja le delovnih mest, temveč tudi možnost soustvarjanja inovativnih rešitev za boljše delovanje zdravstvenega sistema. ZZZS poudarja spodbudno delovno okolje, razvoj zaposlenih in promocijo zdravega življenjskega sloga kot del promocije zdravja.

 

Na samem koncu pa predstavimo prosta delovna mesta v različnih območnih enotah ZZZS. Končuje z opozorilom na potencialne konflikte interesov v skupščini in poudarja pomen transparentnosti, neodvisnosti ter učinkovite porabe sredstev v zdravstvu za zagotavljanje visoko kakovostne zdravstvene oskrbe v Sloveniji.

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri