Kako preveriti, ali delodajalec plačuje prispevke

🕑 Jul 10, 2023


 

Sistem socialnega zavarovanja sicer ureja obsežna zakonodaja, a če ste zaposleni, je vaš delodajalec tisti, ki mora poleg izplačevanja plače in dohodnine obračunati tudi  prispevke za socialno varnost. Ti vključujejo: 

  • Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje
  • Prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Prispevek za starševsko varstvo
  • Prispevek za zaposlovanje

 

Osnovna pravica delavca, da mu delodajalec izplača prispevke, temelji na sklenjeni pogodbi v naslednji obliki: 

  • Pogodba o zaposlitvi
  • Pogodba o delu
  • Avtorska pogodba
  • Honorarna pogodba
  • Pogodba o občasnem delu upokojencev

 

Prispevke morajo mesečno plačevati tudi samozaposlene in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. 

 

 

Predložitev REK obrazca 

Obračun davčnega odtegljaja (REK-1 obrazec), ki se nanaša na socialne prispevke, mora delodajalec posredovati davčnemu organu (FURS) najkasneje na dan izplačila dohodka. 

 

FURS lahko pridobljene podatke razkrije delavcu, ki želi izvedeti, če njegov delodajalec zanj plačuje prispevke. 

 

 

Načini, kako preveriti delodajalca, če plačuje prispevke

 

 

Kako preveriti, ali delodajalec plačuje prispevke

 

 

Kaj se zgodi, če delodajalec ne plača prispevkov 

Vsak delavec ima možnost, da prijavi svojega ali druge delodajalce, če sumi, da podjetje ne izplačuje obveznih prispevkov. 

 

Število delodajalcev, ki ne plačujejo prispevkov se sicer zmanjšuje vse od leta 2014, ko je FURS javno objavil seznam nepredlagateljev in ob izvajanju poostrenega nadzora. 

 

V primeru nepredložitve obračuna delodajalca k predložitvi takoj pozove FURS. V primeru neplačanih obveznosti se začne postopek davčne izvršbe, uvedejo se tudi prekrškovni postopki. 

 

Če imate prispevke obračunane na plačilni listi, pri preverjanju pa ugotovite, da jih delodajalec ni poravnal, se lahko odločite za izvršbo na podlagi verodostojne listine. 

 

Globe za neoddajo obračunov so za delodajalca določene med 800 in 30.000 €, za odgovorno osebo pa od 600 do 4000 €. 

 

 

Kako preveriti, ali delodajalec plačuje prispevke

 

 

Kdaj je pametno preveriti, ali delodajalec plačuje prispevke 

Posebno pozornost velja preverjanju nameniti, če sumite na neplačilo oziroma nepravilno obračunavanje prispevkov zaradi prejetega (celotnega ali delnega) plačila za delo v gotovini, neizplačila regresa, če niste prejeli plačilne liste, če ste zaposleni pri enem podjetju, v gotovini pa vas za delo plača drugo podjetje.

 

Ker je preverjanje, če delodajalec (podjetje ali podjetnik) obračunava prispevke postalo izjemno hitro in enostavno ter je možno kar na mobilnem telefonu, nimate razloga, da občasno ne bi preverili, če so vaši prispevki resnično plačani.

 

Medtem ko neporavnani prispevki za zdravstveno zavarovanje na primer ne prekinejo pravice iz obveznega zavarovanja, pa neplačilo pomembno vpliva na pravice za pokojnino. V pokojninsko dobo oziroma osnovno se namreč upoštevajo le obdobja zavarovanja, za katera so bili prispevki dejansko plačani. 

 

Prispevke je sicer možno poravnati tudi za nazaj, a v primeru delodajalčevih finančnih težav, je seveda bolje ubrati preventivno pot in ga preverjati ter ukrepati. 

 

 

Višina prispevkov za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost so običajno določeni v odstotkih in se obračunajo od osnove (največkrat bruto dohodek, izjemoma je to lahko tudi fiksni znesek).

 

Pri minimalni bruto plači za leto 2023, ki znaša 1203,36 €, delodajalec plača skupaj 265,94 evre prispevkov, z višjo plačo so tudi zneski prispevkov sorazmerno višji.

 

Kalkulator za informativni izračun, če imate avtorsko, podjemno pogodbo ali za občasno delo. 

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri