Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

🕑 Nov 03, 2023


 

Regres za prehrano je ena izmed najbolj iskanih tem na internetu v Sloveniji. Zelo veliko od nas se želi namreč prepričati, da prejemamo toliko kot moramo, sploh ker se regres vsake šest mesecev spreminja. Zakaj se spreminja? Od česa je regres odvisen? Koliko imam regresa in kje se moram prepričati o višini? Vse in še več v našem članku.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Kaj je regres za prehrano med delom?

 

Poznamo več vrst regresa. Eden izmed najbolj znanih je dopustni regres, o katerem si lahko več preberete tukaj in ga ljudje načeloma uporabljajo za izboljšanje svojega dopusta kot že ime nakazuje.

 

Regres za prehrano med delom pa je znesek, ki ga lahko prejmete in pokrije vašo malico na delovnem mestu. Tako država pokrije del stroškov, ki ga imate na delu in vam hrane ni treba kriti s plačo, ki jo prejmete na tem delovnem mestu.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Višina regresa za prehrano med delom

 

Javni sektor in regres za prehrano

Javni uslužbenci in regres za prehrano

Od 1. julija 2023 dalje regres za prehrano med delom znaša 6,91 €. Ker se regres za prehrano med delom spreminja vsake šest mesecev bodite pozorni na Uradni list Republike Slovenije. Trenutno je regres zapisan v Uradni list RS, št. 136/22. Pripada vsem javnim uslužbencem, ki delajo vsaj polovični delovni čas.

 

Funkcionarji in regres za prehrano

Od 1. decembra 2022 dalje je povračilo stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev izenačeno z javnimi uslužbenci in pa seveda pod enakimi pogoji. Trenutno si lahko podrobnosti glede navedenega ogledate v Uradni list RS, št. 139/22 in v 8. členu Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA). Znesek 6,91 tako velja za javne uslužbence kot za funkcionarje. 

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Zasebni sektor in regres za prehrano

Povračila v zasebnem sektorju se malenkost razlikujejo od regresa za prehrano v javnem sektorju. Če želite vedeti te podatke boste morali pogledati v kolektivne pogodbe dejavnosti, v kateri ste zaposleni. V primeru, da ta ni določena, se lahko določi z internim pravilnikom delodajalca ali s podzakonskim aktom delodajalca. V nadaljevanju zapisujemo kolektivne pogodbe iz nekaj najbolj iskanih industrij oziroma dejavnosti  v Sloveniji. Bodite pozorni, da so podatki lahko zastareli in da se regres za prehrano ponovno izračuna vsakih 6 mesecev glede na rast cen prehrambnih izdelkov. Prosimo, da preverite regres še sami v svoji kolektivni pogodbi.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Gostinstvo in turizem - kolektivna pogodba - regres za prehrano

Za vse zaposlene v gostinstvu in turizmu regres za prehrano med delom znaša 5,60 € in se ponovno izračuna vsakih 6 mesecev (januarja in junija vsako leto). Vedno se zapiše z aneksom h kolektivni pogodbi.

 

Trgovina  - kolektivna pogodba - regres za prehrano

Trenutno za vse zaposlene v dejavnosti trgovine regres za prehrano med delom znaša 6,15 €  in velja za dneve prisotnosti na delu ter največ višini in pod pogojem, da se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ali osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost. See ponovno izračuna vsakih 6 mesecev (januarja in junija vsako leto) in vedno  zapiše z aneksom h kolektivni pogodbi.

 

Gradbene dejavnosti - kolektivna pogodba - regres za prehrano

Načeloma delodajalec v gradbeni industriji zagotovi svojim delavcem hrano med delom. Če ta ni zagotovljena, delavcu pripada povračilo stroškov, in sicer 6,12 € na dan.

 

Poslovanje z nepremičninami - kolektivna pogodba - regres za prehrano

Trenutno za vse zaposlene v dejavnosti poslovanja z nepremičninami regres za prehrano med delom znaša 7,96 €.

 

Grafične dejavnosti - kolektivna pogodba - regres za prehrano

Trenutno za vse zaposlene v dejavnosti poslovanja z nepremičninami regres za prehrano med delom znaša 6,00 €.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Kako se spreminja in izračuna regres za prehrano?

 

Višina regresa za prehrano se iz leta v leto spreminja. Načeloma se spremeni s 1. januarjem in s 1. julijem in je viden v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS). Znesek regresa se spreminja in prilagaja glede na rast cen hrane in ostalih prehrambenih izdelkov, katerih podatki so pridobljeni iz Statističnega urada RS (SURS). Ministrstvo je tokrat iz SURS-a prejelo količnik rasti cen prehrambnih izdelkov, in sicer 1,047 za obdobje med januarjem in junijem letošnjega leta.

 

Usklajeni zneski so vedno objavljeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Dnevnica in regres za prehrano med delom

 

Dnevnica je znesek, ki ga prejmete za službeno potovanje v RS in se razlikuje glede na število ur na poti.

 

 • nad 12 ur: prejmete 24,75 €
 • nad 8 ur do vključno 12 ur: prejmete 12,35 €
 • od 6 do 8 ur: prejmete 6,78 €
 • pod 6 ur: prejmete 0 €

 

Regres za prehrano med delom in dnevnica se izključujeta. Če vam torej poravnajo celotno prehrano, nimate pravice do dnevnice. Če prejmete brezplačen zajtrk se od dnevnice odšteje 20 %, brezplačno kosilo ali večerja pa se za vsak dan obrok šteje 40 % dnevnice.

 

Regres za prehrano med delom - zasebni in javni sektor

 

Regres za prehrano in delodajalec

 

Ali vam delodajalec zavrača regres za prehrano, ki bi ga morali prejemati na podlagi vaše kolektivne pogodbe? Gre za nekaj spornega in dobro je, da vsi vemo kdo so problematični delodajalci. S pravo transparentnostjo pridejo tudi informirane odločitve iskalcev zaposlitve in potencialno tudi izboljšanje delovnih razmer v podjetju. Prispevajte k transparentnosti slovenskih delodajalcev in objavite svoje anonimno mnenje na spletni strani preveri.podjetje,

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri