Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

🕑 Oct 02, 2023


 

 

Vsak zavarovanec ima v zakonsko določenih primerih pravico do plačane odsotnosti od dela zaradi nege družinskega člana. Pravica do nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja se prične od prvega dne zadržanosti od dela in se giba od 70 do 80%. Verjetno pa vas najbolj zanima, če lahko vzamete bolniško, da pomagate svojim staršem in jih pospremite ali negujete zanje, ko je to potrebno. V tem članku obravnavamo za katere družinske člane se lahko uveljavlja pravica do nadomestila plače in za koga to ni možno.

 

Trenutno to pravico ureja 30. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 72/06 in spremembe; v nadaljevanju ZZVZZ). Kljub jasnim pravilom pa v praksi pogosto prihaja do težav.

 

Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

 

Nega in spremstvo družinskega člana

 

Vsaka zdravstveno zavarovana oseba je upravičena do plačane bolniške odsotnosti zaradi nege družinskega člana, in sicer največ 7 dni, če gre za nego ožjega družinskega člana. ZZVZZ med ožje družinske člane šteje otroke (do 18. leta starosti) in zakonca oziroma osebo, s katero zavarovanec živi v zunajzakonski ali partnerski skupnosti. Oziroma največ 15 dni, če gre za nego otroka, mlajšega od sedem let, oziroma zmerno, težje ali težko prizadetega otroka.

 

Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

 

Podaljšanje odsotnosti

 

Izjemoma se lahko navedena pravica podaljša, če to zahteva zdravstveno stanje družinskega člana. Pravica se lahko v primeru ožjega družinskega člana, definiranega po zgornjih kriterijih, podaljša za največ 14 dni. V primeru nege otroka, mlajšega od sedem let, oziroma zmerno, težje ali težko prizadetega otroka, pa se lahko le-ta podaljša za največ 30 dni.

 

V izjemnih primerih se lahko pravica do plačane odsotnosti zaradi nege družinskega člana podaljša tudi na šest mesecev. Takšno podaljšanje je možno le za nego bolnega otroka, ne pa tudi zaradi nege drugih družinskih članov.

 

Več o bolniški za spremstvo, nego ali sobivanje z otrokom v bolnišnici oziroma zdravilišču si lahko preberete v tukaj (link do članka #11).

 

Upravičenci

  • eden staršev (nikoli ne moreta pravice uveljavljati oba starša hkrati),
  • rejniki oziroma skrbniki
  • v primerih, ko zakonec ali zunajzakonski partner skrbi za otroka svojega partnerja (če navedene osebe dejansko skrbijo za bolnega otroka)

 

Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

 

Starejši družinski člani štejejo pod širše družinske člane

 

Prebivalstvo Slovenije se stara in posledično je v naši družbi vedno več starejših oseb, za katere pa običajno skrbijo njihovi otroci in drugi bližnji sorodniki. Po trenutnem zakonu njihovi najbližji, ki naj bi pomagali pri raznoraznih zdravstvenih problemih, ne morejo dobiti plačane bolniške odsotnosti, saj imajo starejše osebe na splošno slabše zdravstveno stanje in  pogosteje zbolevajo. Če bi to bilo namreč v veljavi, bi bilo precej več bolnišk te narave. Starši tako po navedenem zakonu spadajo med širše družinske člane. Plačana bolniška odsotnost z dela zaradi nege družinskega člana pa je predvidena le za ožje družinske člane in (v primeru odraslih ali starejših otrok) le za sorazmerno lahke in kratkotrajne bolezni.

 

V primeru, da morate pospremiti vašega očeta ali mater na pregled v bolnico, je potrebno za to vzeti dopust ali izredni neplačani dopust.

 

Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

 

Delodajalci in nedovoljene diskriminacije na delovnem mestu

 

Osebe, ki morajo večkrat zaprositi za plačano bolniško odsotnost zaradi nege družinskega člana, imajo pogosto težave na delovnem mestu in so lahko žrtve neupravičene in nedovoljene diskriminacije, ki je na delovnem mestu nedopustna. Če se je to zgodilo z vami, prosim objavite vaše anonimno mnenje na spletno stran preveri.podjetje.si. Tako lahko pomagate naslednjemu potencialnemu iskalcu zaposlitve pri vašem problematičnem delodajalcu in mu tako zagotovite bolj informirano odločitev glede naslednjega delovnega mesta. Starši majhnih otrok, še posebej ženske, redno poročajo ravno o tovrstnih odpuščanjih, ki so v delovnem pravu nedopustne.

 

Tovrstne težave pa je mogoče rešiti na tri načine:

  • spletna stran Preveri.podjetje.si
  • dosledno izvajanje inšpekcijskega nadzora
  • izobraževanje delodajalca

 

Ker je trenutno premalo delovnih inšpektorjem in ker je trenutno izobraževanje delodajalcev o pomenu in pomembnosti zgornjih pravic, prepuščeno njim sami, je samo ena stvar, ki lahko dejansko pika na i, ki bo zagotovila, da bodo še drugi potencialni iskalci zaposlitve informirani o vašem delodajalcu - vaše anonimno mnenje na preveri.podjetje.si.

 

Bolniška za spremstvo in nego družinskega člana

 

 

Sorodne teme

 

Morda iščete:

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo. Preberi več

Opozorilo

Podjetje je zaprto/neaktivno. Za več informacij smo vam na voljo na info@preveri-podjetje.si

Zapri